Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 9

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 9.

9.
1950, De ontmanteling van de oude pastorie, waarvan vanwege wegaanleg het voorhuis reeds is verwijderd, is begonnen.
Met het vertrek van de laatste bewoonster, de wed. Brandsma, kwam er een einde aan de woonbestemming en werd het opslagruimte.
Koper werd Jacob Groot Simonszn.
Voor het bedrag van ƒ 690,- kocht hij het op 27-4-1948 van de erven Bloemendaal.
Anno 1991 zou het zeker het twintigvoudige hebben opgebracht, een bewijs van geldontwaarding. Eerder had Jacob een brandstoffenhandel aan de Dijkweg, oostelijk voorbij ingang Hornpad en naast het nieuwe huis van Hendrik Jeremias de Vries.
Eigenaar van die zaak was toen vader Simon. Deze verkocht later de zaak aan zijn zoon Jacob, die het op zijn beurt weer overdeed aan Gerben Dijkstra en naar Venhuizen vertrok.
In 1932 keerde hij terug naar zijn geboortedorp en startte hier een expeditiebedrijf genaamd AVO (Andijker Vracht Onderneming). Klanten waren o.a. Fa. Faust en de Vries, deze koekfabrikanten waren zijn buren.
De overheerlijke tafelkoeken werden vervoerd naar Noord- en Zuid-Holland en Friesland.
Terug naar de foto, waar men bezig is met het afnemen van dakpannen, die zeker weer aan de man gebracht zullen worden.
Op de vrijgekomen plaats staan nu de loodsen en garage met links daarvan een, omstreeks 1970 gebouwd, woonhuis voor Simon.
De garage, naast de stolp, is later verbrand maar weer herbouwd.
Bij de garage een aantal grote kisten, bestemd voor transport goederen emigranten. Groot pakte ze zelf in en vervoerde ze dan naar de haven van Rotterdam.
De auto is een 4 cylinder mercedes afkomstig uit een Duitse dump.
Héél groot is het bedrijf niet geworden, dat kunnen we zien aan de ruimte en garages. Maar eigenaars Jan en Simon zijn tevreden, met hun twee Volvo's en twee Renaults draaien ze, op nationaal niveau, lekker mee.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk