Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 10

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 10.

10.
Tussen de (niet zichtbare) schuur van Wouter Sas en de stolp (2e pastorie) staat het huisje van Klaas Godvliet en Aaltje Vlam.
De entree gaat via de aangebouwde boet waar, getuige de robuuste schoorsteen, tevens de stookgelegenheid is.
Volgens R. Prins, schrijver van het in 1912 verschenen boekje “Het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der gereformeerde kerk van Andijk”, zou op deze plaats de eerste gereformeerde kerk hebben gestaan, bestaande uit een eenvoudig gebouwtje met rieten dak.
Het was de bakermat van een aantal afgescheiden hervormden die, na eerst in huiselijke kring bijeenkomsten hielden, een eigen gebouw wensten.
Lang heeft het er niet gestaan, vanwege het toenemend aantal leden diende er meer ruimte te komen. Op vrijwel dezelfde plaats werd een grotere kerk gebouwd en om de vloer droog te houden werd deze, ruimschoots boven de grond, op palen gezet.
Het had de vorm van een lang voorhuis, gemaakt van hout, zwart geteerd, een pannedak en aan de zijkant van boven gebogen, ramen.
Bij zware storm schudde en kraakte het zo hevig dat dominee Steketee vreesde dat het gebouw zou instorten.
Enige tientallen meters oostopwaarts stond de pastorie, de eerste.
Later werd dat, tot 1863, de reeds genoemde stolp, waarvan het voorhuis en dak zichtbaar zijn. In dat jaar kwam de nieuwe kerk (nu zaak van Piet v. Heezen) gereed, en werden de oude gebouwen verkocht. De houten kerk kwam voor ƒ 490,- in handen van W. Tensen, voor de stolp moest de knip wat meer open, die kwam in handen van de reeds genoemde C. Bloemendaal, hij legde daar ƒ 1662,- voor op tafel.
In 1912, lezen we dat dan daar zijn zoon Willem woont.
Ook vermeldt Prins dat voor de bouw van het huisje van Godvliet gebruik is gemaakt van materiaal van de oude kerk.
We nemen aan dat dat is gebeurd, hergebruik materialen was in die tijd gebruikelijk.
Ten tijde van de dijkverzwaring heeft het nog onderdak geboden aan zwarte Ka (zo noemde men haar) en de keetbaas, de fam. Godvliet was toen al verhuisd naar een andere woning oostelijk van het tweede Palingpad.
Daarna moest het wijken voor de aanleg nieuwe weg en is het gesloopt.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk