Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 15

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 15.

15.
Deze in 1927 afgestempelde, en met de hand ingekleurde kaart is een uitgave van (de in deel 1 vermelde) Dekker en Co.
Ze geeft een mooi overzicht van de situatie na de dijkwerkzaamheden.
De woningen van Sas en Godvliet zijn verdwenen en aan het nieuwe huis van Wouter is een gelijksoortig deel aangebouwd.
Daar wonen nu de families (Dirk) Dijkman en (Peter) Bakkum.
Omdat het zo wisselend werd bewoond, geven we alleen enkele namen van hoofdbewoners. Dat waren: Antoon Sas, Jo Klaver, Piet Broer, Age de Vries, Broer Pasveer, Sjoerd Visser en Hendrik J. de Vries, de laatste bouwde het.
Hetzelfde is gebeurd bij dat van Frederik de Jong, maar dat wordt nu door één gezin bewoond, Dijkweg 92 fam. J.R. de Kroon.
Eerder woonden daar aan de linkerkant keuterboertje Jan Bankert en Eefvrouw Krul, Jan ventte met melk langs huizen.
Buren in het rechtse deel waren Willem Mantel en Antje Sas, dochter van Wouter.
Het recentelijk opnieuw opgetrokken huisje van A.A. v.d. Bogaard, Dijkweg 91, gezet door Jacob Prins, staat er naast.
Jacob, gehuwd met Dina Sluis, heeft er zelf niet in gewoond, de eersten die het betrokken waren zijn moeder en schoonmoeder, Afie Brouwer en Aaltje Bart.
Daarna door de man met de witte baard Piet Kool en Afie Brouwer.
Als 3e - 4e en 5e noteren we Pieter Sluys en Maartje Nierop, Arie Heemsbergen en Elisabeth Visser, en Siebren Mosselman en Jo Baas.
Ook het huisje van petroleumventer Corn. Kooiman, alsmede het pad er langs naar het kleine Palingpad zijn nu duidelijk waarneembaar.
Van het grote voorerf bij bakker Visser is weinig overgebleven, daarop ligt het grootste gedeelte van de nieuwe weg, de rest op de gedempte dijkgracht.
Inmiddels is, anno 1991, de situatie hier ingrijpend veranderd, er is een speelweide voor de jeugd, volop beplanting, de sloot gedempt en het ijzeren paard kan tot aan de deur van gemoderniseerde en vernieuwde woningen tot stilstand worden gebracht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk