Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 19

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 19.

19.
1915. Een terugblik op wat we zijn gepasseerd. We missen het huisje van Jan Kort en Geertje Kooi. Dat staat verscholen tussen de v.m. pastorie en het schildersbedrijf.
Schuin achter het schildersbedrijf (bij de hoge bomen) het lange huis van Willem Kort en Trien Dijkman.
Van hun kinderen weten we dat Cor naar Canada is geëmigreerd en Geertje naar Enkhuizen is vertrokken.
Het huis werd in tweeën bewoond, aan de voorkant huisden Aafje Brouwer (wed. Prins), en daarna nog vele anderen, wie er achter woonden is niet bekend.
Aan de andere kant (slechts het dak is te zien) staat het huis van Jan Boeier en Jessy Bijl. Tussen genoemde bouwwerken had de schilder het vrije uitzicht over de velden.
In het kleine bedoeninkje, naast de schilder, woonde Willem Betzema, hij was knecht bij het timmerbedrijf van H.J. de Vries.
Na het overlijden van Willem huwde zij met Laurens Gorter.
De eerste brug voert, via de stapels planken, naar het timmerbedrijf dat eerder eigendom van Visser was.
Was er weinig of geen werk dan schakelde hij (zonder overheidsproblemen) over op het beroep rijwielhersteller.
In 1909 verkocht hij zijn zaak aan, de uit Friesland (Warns) afkomstige, Hendrik Jeremias de Vries, en vertrok naar Enkhuizen waar hij aan het Westeinde een rolschaatsenbaan oprichtte.
Vanwege gering aanbod van werk in Friesland had Hendrik zijn timmerbedrijf aldaar verkocht aan een fouragehandelaar .
I.v.m. de aanleg nieuwe weg moest het bedrijf (hier in schaduw gehuld) verdwijnen, Hendrik kocht toen het bedrijf van Piet v.d. Leek.
Werd hier nog gebruik gemaakt van een windmolen en handkracht als krachtbron voor houtbewerking, in het nieuwe waren dat de petroleummotor en later de electramotor die het zware werk overnamen.
Zoals gebruikelijk óók hier alle transport per schuit of kar.
Dat kostte veel tijd en moeite, want zand, portland en grind betrok men van Wagtendonk uit Enkhuizen, hout van Bakker uit Bovenkarspel en Zijp uit Hoorn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk