Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 24

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 24.

24.
Op bladz. 100 van deel 1 is de boekwinkel van Piet Visser afgebeeld.
Tijdens het samenstellen was niet bekend wat er met het pand, na 1920, was gebeurd.
Tijdens een bezoek aan dochter Annie kwam aan het licht dat het verplaatst is naar de Middenweg.
Op bladz. 74 is het, zonder het te weten zelfs vermeld, bewoners waren toen, de van Klein Gouw afkomstige, Cornelis Bloemendaal en Geesje Groot. Eerder woonden ze aan de dijk.
Het is nu Middenweg 26, bew. J.I. Kiss.
Op deze opname zien we het geboortehuis van Piet, met achter de heg zijn moeder Aaltje Zwagerman en zijn zuster Alida.
Vader Kees ontbreekt hier, waarschijnlijk deed die als bouwer zijn plicht op het land.
Eerder woonde hier de vader van Kees, die droeg dezelfde naam maar was bakker van beroep. Op bladz. 1 van “Kent u ze nog de Andijkers”, samengesteld door Piet Kistemaker, staat hij bekend onder de bijnaam “Prokje”, afgebeeld.
De bakkerij staat aan de overkant waar ten tijde van deze opname Jitse Verhoef de bollen bakte, het huis op de foto was dus het renteniershuis van “Prokje”.
Aaltje en Kees hebben hierna het meer westopwaarts gelegen huisje van Klaas Kort gekocht nu Dijkweg 122.
Daar woont nu de kleindochter van Kees, Annie, gehuwd met Klaas Schenk. Voor bloemen en planten kan men daar terecht.
Oorspronkelijk had dit huisje een ander aanzien, door de aanbouw in 1952, en andere wijzigingen is het niet meer herkenbaar.
In het renteniershuis woont nu de fam. (A.J.) Kooiman.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk