Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 28

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 28.

28.
Met nog het zicht op de winkel van Dirk, en de in de startblokken staanden Dirk Nijdam en slager Jan Vriend zijn we aangekomen bij de stolp van Willem v.d.Leek.
Op de brug (geheel links), Hester, dochter van Willem, zij huwde met Nanne Groot (rooie Nanne).
Met hul is Ebeltje Spoelstra echtgenote van Willem.
In 1930 is, op de vierkantsbalken na, deze stolp geheel ontmanteld.
Daarna heeft men er, voor de echtparen (schilder) Hotze de Jager en Bregje Mantel, Albert v.d.Sluis en (van Friesland afkomstig) Lolkje Schotanus, een dubbel woonhuis van gemaakt. Latere bewoners waren o.a. de families ter Maat, Groot en Gorter.
Daarna is het aanzien veranderd, het dak ligt nu hoger en heeft een andere vorm gekregen.
Nu wonen daar de families (J.) Mellema en (A.) Heemsbergen.
Links achter de stolp staat de stolpachtige woning van Jan Groot Smzn. en Trijntje Groot Kl.dtr., het had een verhoogd dak. Later woonden daar de gebroeders Zwagerman.
Op die plaats staat nu de mooie bungalow van de fam. (G.J.) Molenkamp, deze kochten het van B. Kooistra.
Kooistra zelf heeft, na eerst nog te hebben getracht om er iets moois van te maken, het oude bouwwerk gesloopt, er was geen eer aan te behalen.
Naast Molenkamp staat het, nog vrijwel in oorspronkelijke staat, huis van Wiggert Zwagerman Meindertzn. In deze periode woonde daar naamgenoot Pzn. gehuwd met Antje Bootsman. Opstallen, die wat verder van het onderpad aflagen, zijn op ansichtkaarten nauwelijks of niet zichtbaar.
Wenste men een portret van het huis, vaak met de hele familie er voor, dan diende de fotograaf daar afzonderlijk voor te komen.
Dat kostte extra, en aangezien in die tijd elke cent weloverwogen werd uitgegeven, zag men dat als niet strikt noodzakelijk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk