Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 36

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 36.

36.
Opening, in 1921, van de in "Jugendstil" uitgevoerde winkel.
De mooie verchroomde kassa, waar Dirk tegen aanleund, is later voor een doos sigaren aan buurman Horjus van de hand gedaan.
De twee anderen zijn niet bekend.

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 36.

TELEGRAM!

Wij berichten hiermede, dat de OPENING van onze nieuwe, naar de eischen des tijds ingerichte zaak in Koloniale waren en Drogisterij is bepaald op ZATERDAG 2 APRIL, 's morgens 9 uur.
Moeite noch kosten zijn gespaard om onze zaak tot een der EERSTE KLAS zaken van Andijk te maken en zullen door COULANTE BEDIENING, gepaard aan CONCURREERENDE PRIJZEN, trachten onze reeds gevestigde naam te handhaven. Wij willen dan ook deze gelegenheid niet onopgemerkt laten voorbijgaan en zullen we in de eerste plaats onze extra lage prijzen, die onze uitverkoop tot zulk een groot succes hebben gemaakt, ook nu nog handhaven en in enkele gevallen zelfs nog verlagen. Onderstaande prijzen alleen zulllen U reeds doen besluiten bij ons te koopen, doch onze reclame aanbieding geeft wel den doorslag. We geven n.l. aan een ieder, die een pond Sana Plantenboter koopt voor 72 ct. een pond suiker voor 34 cent; bij het 2e pond Sana een pond Havermout voor 12 cent; bij het 3e pond een pond stijfsel voor 14 cent, enz. Tevens geven we aan iederen kooper, die minstens voor ƒ 1.50 koopt een Ontbijtkoek of een pakje Kwatta Cacaopoeder CADEAU. Wie voor minstens ƒ 3.- koopt krijgt beide artikelen cadeau.Het lijdt geen twijfel of GEHEEL ANDIJK komt Zaterdag 2 April naar de nieuwe zaak van UITTERDIJK.

Prima Bloem  18  Rijst 17 en  25  Groene zeep  17  Zoete appelen  45  Sneeuww. zeepp.  12
bij 5 pond  17  Gort 17  bij 5 pond  16  Krenten 40  Zwanenbergs zeep  39
Wouda's meel  26  Havermout 17  Prima gem. voer  11  Sultane zeep 40  Spek gerookt 72½
Griesmeel 27½  Stijfsel 19  bij 100 pd. 10.75  Delta zeep 26½  enz., enz., enz.
Sago 26  Zout 7  Aanbevelend,

Telefoon No. 19. D. H. Uitterdijk, Andijk

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk