Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 38

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 38.

38.
Ingang Hornpad 1925.
Het heeft geregend zo niet gehoosd, grote plassen water hebben de nog niet geasfalteerde weg voor voetgangers moeilijk begaanbaar gemaakt. De jongens lachen er om, zij zitten hoog, echter de heer (met schoenen) heeft moeten manouvreren om een droog plekje te vinden.
Met uitzondering van wegen met klinkerbestrating waren, in de twintiger jaren en ook nog later, zij- en secundaire wegen uitgevoerd met puin en grind.
Vooral in de wintermaanden waren ze dikwijls een bron van ergernis en slecht begaanbaar. Net vóór de brug hebben afgevaardigden van de bekende fabrikant “Van Nelle” een houtkonstruktie gemaakt en daar reclameborden op bevestigd met de teksten “koffie en thee”. Waar het bord staat heeft aannemer Willem Geeltjes (van Broek op Langedijk) in 1936 voor Piet Bloemendaal Jbzn. een huis gebouwd. Dat koste toen inclusief eigen werkzaamheden ƒ 5000,-. Waar de weg links afbuigt, staat een houten huis met gestreepte planken, vier ramen met daartussen in een deur.
Daar woonden Klaas Doef en Maartje Baas, later Teun Krul en Aaf Veer en de (later) naar Canada vertrokken Wim Mantel en Johanna Bultsrna. Tot aan de sloop Wiggert Vriend.
Deze grond en oude hut, kwam voor ƒ 3500,- in handen van Piet Bloemendaal.
Het werd een klusje voor Jan Goudsblom en Jan Hemke, zij mochten het slopen.
Het waren de dames Kliffen (van Noord-Scharwoude), die opdracht gaven voor de bouw van het comfortabele huis, waar nu de fam. (J.) de Boer woont.
Het eerste huisje rechts, nu Hornpad 1, was oorspronkelijk een veestal behorende bij de gesloopte boerderij van Jan Boeder.
In het eerste huis, links over de brug, ontmoeten we oude bekenden van bladz. 9, nl. Piet Zwagerman en Antje Groot. Vergelijken we dit onroerend goed met het oude, dan concluderen we dat ze er niet slechter op geworden zijn.
Daar woont nu de fam. (Dirk-Jan) Groot. In de er achter gelegen schuur legde hij de basis voor “Dorkas”.
Boven het dak van het huis van Gert de Vries zien we een “gebroken kap”.
Dat behoort tot (inmiddels is het gesloopt) het houten huis van, boter-, kaas- en eierhandelaar Jb. Groot Szn.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk