Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 42

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 42.

42.
Het bruggetje, landpad en het huis van Willem Groen zijn verleden tijd. Voor ons ligt een stukje veranderde wereld.
De beton brug (en nog enkele anderen van dit model) met schuin af-, of zoals u wilt, oplopende leuning wijkt af van de modellen die op plaatsen zoals De Middenweg, Hoekweg en Bangert staan, deze zijn tot aan het eind rechthoekig. Zeven woningen aan het Kerkhofpad, waarvan alleen de oostkant is bebouwd.
Het waren tuinders die daar woonden. Het vervoermiddel? De schuit.
Daarom heeft men de huisjes dicht tegen de Weidsloot gebouwd en ontstonden er lange voorerven.
Sommigen gebruikten het lange erf voor (kontrakt) tulpenteelt.
Opdrachtgever was bollenpionier-kweker-handelaar Willem Kooiman Pzn., die tevens het agentschap voerde voor de Fa. v. Waveren uit de bollenstreek.
Ook op de beurs in Haarlem was hij een goede bekende.
Het huisje, verscholen achter de bomen is neergezet als tijdelijk onderkomen voor aannemer Zwaan uit Abbekerk.
Zwaan, naast Geus en van den Heuvel, medeaannemer van “de dijkwerken” wenste dicht bij het werk te bivakkeren en niet dagelijks te reizen. Na het gereedkomen der werkzaamheden veranderde de status van tijdelijk naar definitief en betrok Aaltje Rooker met haar kinderen het houten huisje. Haar huwelijk was ontbonden. Later is het nog bewoond geweest door Klaas Groot Klzn. en Elisabeth Sluys Jandtr., nu (inmiddels is het geheel verbouwd) Piet v.d. Leek. Buurtbewoners waren o.a. fam. Dijkman, Kwantes en Jacob Prins en Annetje Vlam.
De jongen op de fiets is Dirk Kwantes.
Hij woonde hier nog maar kort met zijn ouders, toen hij tijdens het zwemmen in de Zuiderzee is verdronken.
De olieman is Klaas Roozendaal, deze woonde aan het Kerkepad.
De dame met de kinderen zal ongetwijfeld wel door enkele Andijkers worden herkend, de namen waren niet te achterhalen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk