Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 43

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 43.

43.
De hoge stolp waarvan de toegang aan De Weet ligt, werd en ook nu nog “Tabbert” genoemd. Ondanks intensieve navraag blijft tot nu toe de herkomst van die benaming duister. Zoals gebruikelijk woonden ook hier meerdere gezinnen.
Aan de zichtbare kant woonden Klaas Groot (Yzeren Klaas) en Aaltje Rooker Trijntjedtr. met hun kinderen Alie, Trien, Grietje, Klaas en Simon. Vader Klaas kwam niet van Andijk. Aan de andere kant, de van Zwaagdijk (eendenkooi) afkomstige Teunis Groot en Trien Rooker (zuster van Aaltje).
Het renteniershuis er vóór heeft Trijntje Kooiman (wed. van Klaas Rooker) laten bouwen. Oorspronkelijk woonden ze in een stolp achter de oude school met de bijbel.
Om de bouw van een nieuwe, grotere school te kunnen realiseren is hun stolp aangekocht. De opbrengst daarvan was bestemd voor het renteniershuis. Klaas heeft dat echter niet mogen beleven.
Aan de andere stolp, van slager Jan Vriend, is vergeleken met de foto op de volgende pagina nog niets veranderd, dat zou zijn opvolger laten doen. In het volgende huis woonden Jan Groot Nannezn. nu fam. Kaagman.
In het laatste huis Klaas Sluys Janzn. en Geertje Slot (wed. van R. Visser, van Langendijk). De jongen met de fiets is blijkbaar in dienst van een brandstoffenhandelaar, op zijn verzwaarde transportfiets vervoert hij een zak brandstof.
Uit deze opname blijkt ook hoe intensief de werkzaamheden zijn geweest om electriciteit te kunnen leveren. Naast de hoofdmasten heeft iedere woning ook nog een hulpmast, die bij Jan Vriend en Klaas Sluys door een zijmast en bij de anderen door middel van een draad zijn geschoord.
Het renteniershuis herkennen we, anno 1992 niet meer.
Het is geheel verbouwd en ook heeft men de vorm van het dak gewijzigd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk