Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 49

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 49.

49.
1914. Met op de achtergrond nog het schooltje zijn we weer een stukje dichter bij het eindpunt gekomen.
Het huisje van Klaas en Vrouwtje is, net als aan de westkant, van onder licht van boven donker. De er achter staande schuur met gebroken kap hoort er bij.
Nazaten van Piet en Akke gaven het huis de naam “Eksternest”, eerbetoon aan moeder, die een en ander, op huishoudelijk gebied, bijeen sprokkelde.
Het huis met de drie ramen heeft tot aan de sloop (vanwege bouwvalligheid) onderdak geboden aan Jan Gorter Evertszn.
Eigenaar C. Groen verhuurde het eerder aan Gerrit Dekkers en Afie Doef, Krelis Krul en Niesje Groot en Hans Akkerhof.
Na de sloop is de vrijgekomen grond toegevoegd aan het land van Dirk Prins.
Het huis er achter, dat Klaas Gorter heeft laten bouwen en ook bewoonde, heeft hij daarna verkocht aan de van Beets afkomstige Volkert Stolp, gehuwd met Trijntje Vet, zij kwam van Ursem.
Volkert, hier tuinder van beroep, was eerder bakker. Even een correktie.
Niet Jitse Verhoef was de opvolger van Kees Visser (Prokje) maar Volkert, daarna Jitse.
In 1949 kwamen dochter Alie en Jo Bultsma hier te wonen, nu Dirk Jan Zee.
Omstreeks 1910 is de stolp gebouwd voor Teunes Groot en Trien Rooker. Ze kwamen van de reeds vermelde “Tabbert”.
Teun, boer/bouwer, voelde meer voor het boerenbedrijf, zijn veestapel hier in de stolp bedroeg slechts enkele koeien.
In een grotere boerderij in Twisk boerde hij voort, echter niet lang.
Onder het motto “groter en beter” verkasten ze naar de Wieringerwaard en zijn daar gebleven. Op Andijk wordt melkslijter Willem Schermer de nieuwe eigenaar.
Dan enige jaren later wordt in het café van Jan Keesman de koopakte ondertekend door Klaas Krijger, voor ƒ 6500,- neemt hij het van Willem over.
Na het overlijden van Klaas verhuurde zijn weduwe het aan Jaap Schuurman.
Daarna kocht Dirk Prins Dzn. het.
Om meer vee te kunnen houden, heeft hij het oostelijke gedeelte van de bergruimte verbouwd tot veestalling.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk