Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 50

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 50.

50.
1943. Zes en twintig jaar later.
Om op bezoek te gaan bij (de inmiddels derde eigenaar) Klaas Krijger hoeven we niet meer over de brug.
Alle sporen daarvan zijn uitgewist.
Tussen de stolp en drukkerij een nieuwkomer: tuinder Dirk Roosendaal.
Voor ƒ 8500,- bouwde Lukas Buter het “uit de vrije hand”.
De opvallende begroeing op het voorerf blijken “uitgelopen” populieren te zijn. Door ze zo te snoeien ontstaat deze bonte vorm.
Links de voormalige zeilmakerij van Jacob Frankfort.
Architekt was Lodewijk Sambrink-Sanbrink uit Haarlem.
Het was Evert Gorter die, wonende aan het Kerkhofpad (in de woning waar later Cor Broer woonde) en van daar uit handelend in bijbels etc., het pand kocht en er een drukkerij-binderij annex kantoorboekhandel is begonnen.
Naast drukwerk, zoals labels, geboorte, rouw, visitekaartjes etc. etc. rolde hier ook “De Andijker Middenstander” (later “De Andijker”) wekelijks van de pers.
Met zijn zoons Jan en Klaas werd het later een vennootschap onder firma (V.O.F.).
Op 1 januari 1962 trekt Klaas zich terug uit het bedrijf en met medenemen van de boekhandel vestigt hij zich in het pand van Akkerhof aan de Middenweg. (Zie deel 1)
In 1972 overlijdt de stichter van het bedrijf oud 83 jaar.
Zoon Lourens zet dan de drukkerij alleen voort. Dan één jaar later wordt de drukkerij overgenomen door drukkerij de Jong afkomstig uit streek Broek op Langedijk-Noord Scharwoude.
Na een aantal jaren hier te hebben gewerkt, wordt het bedrijf verplaatst naar een nieuw modern pand aan de Horn.
Van hier uit is het gezin de Jong geëmigreerd naar Canada.
Met nog gebruikmaking van de naam van het bedrijf wordt door een voormalig medewerker in een schuur aan Klein Gouw, het drukwerk voortgezet.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk