Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 53

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 53.

53.
Winter 1917. Geen sneeuw, maar wel ijs in de dijkgracht.
Voor 36 kinderen en twee onderwijzers, de een dik de ander minder warm aangekleed, mogen de lessen voor even worden onderbroken om op de kiek te gaan.
“School met de bijbel” gebouwd in 1916 ten behoeve van leerlingen van afgescheiden gereformeerde ouders en oostoppers, die de afstand voor hun kinderen naar de gereformeerde school (later Dr. A. Kuyper school genaamd) te groot vonden.
De strijd om in plaats van één, twee scholen te mogen bouwen ging niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk werden het er twee, één grote en één kleine.
In 1914 werd reeds de grond en het huis gekocht van Dirk Roosendaal en tot aan het jaar van bouw aan hem verhuurd.
Voor de prijs van ƒ 5935.- bouwde men de school.
Opvallend is de stijl, de hardstenen lateien en ramen passen bij de bestaande woning.
Ook de steenhouwer is er aan te pas gekomen. In de latei boven de ingang lezen we: “School met de bijbel”. Al met al een compliment aan de (onbekende) ontwerper.
Aan de bouw werkten onder andere mee: timmerman Cor Gutter en de metselaars Evert Woudenberg en Teun de Vries. Laatstgenoemde woonde in de Molenbuurt en had (in dakpannenschrift) zijn naam op het dak, T.d.V. Evert woonde in de stolp schuin achter de school gelegen.
Die is later naar de Bangert verhuisd en kreeg bekendheid vanwege ijsverkoop.
Het interieur van de school werd verzorgd door Piet v.d. Leek.
In 1920 mocht Gutter weer aan de slag om een derde lokaal te bouwen. Dat kostte meer dan de hele nieuwbouw nl. ƒ 7130,-.
Kijken we naar de ansicht dan zien we links nog een gedeelte van de boerderij van Dirk Roosendaal. “Een derde klas er achter”?? Het lijkt onwaarschijnlijk. Toch kon het, maar de ruimte die er tussen overbleef werd een kattegang.
Tot besluit nog even in volgorde de namen van schoolhoofden: J. v. Tilburg, R. v.d. Ploeg, Th. M.v. Schoneveld, T. Adema, H.J. Blokland, F.H. Bezemer en de huidige G. de Jong.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk