Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 58

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 58.

58.
Deze buurt (niet officieel Kupen of Vinkenbuurt genaamd) die ligt vanaf de Schoolweg tot aan de Fluithoek kenmerkt zich, net als in de Bakkershoek, door het grote aantal huisjes die allen op twee na moesten wijken voor de nieuwe weg. Op deze ansicht missen we de kleine huisjes van dagloner Pieter Abbekerk (bijn. “Pietje m'n jongen”) en arbeider Pieter Jongejeugd Nannezn. Beiden staan hier nog voor.
Het derde, als eerste zichtbaar, is blijkbaar gebouwd voor kleine mensen.
Hoe het gezin van Arie Vlaar Cornzn. (Tuuk) en Marie Heins daar heeft kunnen leven is nauwelijks te bevatten.
Voordeel van deze uitvoering was het schoonmaken van de dakgoot en verwisselen van dakpannen, “een kind kon de was doen”.
De man met de pet op is kastelijn, rijwiel- en fouragehandelaar Pieter Bankert.
Samen met zijn echtgenote en zoontje Jaap staan ze voor het café.
Aan het eind zien we de grote deuren voor de fouragewagen.
Het volgende huis (zo kenmerkend voor Andijk) is weer anders gebouwd.
Het heeft een verhoogd voorfront gemaakt van rabbatdelen.
Daar woonde Piet Vlaar Cornzn. maar die had als bijnaam “Zeilbroek”.
Het vrouwtje leunend over het hekje is de wed. van Jan Abbekerk Cornzn. Aaltje Jongejeugd. Als het weer het enigszins toeliet kon men Aleke (zo werd ze genoemd) zo aantreffen. hopende op een passant, hunkerend naar een babbeltje. Het volgende huis is later verplaatst naar de Knokkel.
Daar woonde landbouwer annex barbier Pieter Abbekerk (Schere Piet).
Er tussen in zien we nog een stukje van het huis van Willem Landstra en Nel Speets.
Het beeld is wat vertekend in werkelijkheid staat het voorbij het huis van Piet.
De man op de fiets wordt herkend als Meindert Bootsman.
De andere posanten zijn niet bekend.
Alles wat we hier zien, moest een aantal jaren later wijken voor de nieuwe weg. Er kwamen nieuwe huizen.
Die vinden we thans onder de huisnummers Dijkweg 16 t/m 20.
Het materiaal van het café is weer gebruikt voor de bouw van het huis voor Arie en Marie. Van een piepklein huisje in een royaal pand, een hele verbetering. Tot 1921.
Na hun vinden we daar bouwer/tabakswinkelier Jan Gorter en Antje Boeder Jacobdtr.
Het wordt thans bewoond door de weduwe van Jac. Gorter, Aukje de Groot (Dijkweg 18).

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk