Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 59

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 59.

59.
Een overzichtsfoto tot aan bijna het Kerkepad. Rechts het vrij dicht tegen de gracht aangelegen huis van Willem en Nel.
Het huis van “Schere Piet” dat er voor staat, zien we niet.
Hieruit blijkt dus, als we de vorige ansicht vergelijken met deze, hoe groot de invloed is van een vertekend beeld.
Het huis van Willem en Nel staat er dus niet tussen in, maar voorbij van dat van “Schere Piet”.
Geheel op de achtergrond zijn de daken van het schoolmeestershuis en de Oosterschool reeds zichtbaar.
De opname is gemaakt op een heldere winterdag, net als de bomen zijn de akkers kaal, het wasgoed bevroren en het meisje voor de winkeldeur van Christiaan Blom draagt een warme sjaal en muts.
Het beeld is zo scherp dat zelfs de boerderijen van Siebe en Willem Kooiman en omringende bouwwerken (behorende tot de gemeente Enkhuizen) duidelijk waarneembaar zijn.
Ook het rijtje geschakelde (beleggings)woningen aan het Kerkepad kunnen we van hier af goed zien. Nog niet eerder was hier op deze wijze gebouwd.
Van de woningen langs de dijk geven we alvast de namen van eigenaars zoals ze worden vermeldt op de lijst van 1919.
Dat zijn: na Willem Landstra, Christiaan Blom, Klaas Burger Cornzn., Dirk Sietses, Klaas Pijper, Dirk Burger, Pieter Blom Gerbenszn., Jan Burger Cornzn., Jan de Vries Arienszn., 2 maal Cornelis Burger, Cornelis Speets, Dirk Groot Jnz., Nanne Jongejeugd, en Piet Tensen Klzn. Dertien op een rij met de aantekening dat van het huis van Speets van hier af niet zichtbaar is. Dat is blijven staan, het stond ver genoeg van de weg af.
Op de volgende pagina's wordt e.e.a. toegelicht.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk