Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 77

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 77.

77.
1905. “Oosterdijk Enkhuizen”. Dit zou eigenlijk op de kaart moeten staan.
Het motief om dit gedeelte te doen opnemen in “Oud Andijk in beeld” zijn de karakteristieke overeenkomsten met gemeente Andijk en de gedachte “Het hoort er bij”.
Naast de Tent, van 1759, zal er omstreeks die tijd van enige bebouwing amper sprake zijn geweest. Het gebied lag te ver van de stadskern verwijderd.
Het heeft zich in de vorige eeuw ontwikkeld van enkele stuks huizen tot een buurtschap met eigen voorzieningen, zoals bakkerij, slagerij, kruidenierswinkel, café en agrarische bedrijven waarvan enkele ver in het land waren gelegen.
Bij zware sneeuwstormen kwam het voor dat het buurtschap enige tijd van de rest van de bewoonde wereld was afgesloten.
Maar op deze ansicht is het zomer en kwam de fotograaf mooi op tijd om Trijntje Hart-de Boer, haar geit en enkele buurtbewoners te vereeuwigen.
Geheel achteraan, in het veld gelegen, een stolp waar we op terug komen.
Het huis met de kapberg is het boerenbedrijf van Pieter Prins.
Schuin er achter het, in 1916 gebouwde en voor deze buurt het eerste moderne, bouwwerk, van Willem Visser en Aaltje Kruk. Daarna Klaas de Boer en Grietje Visser resp. Stins uit Enkhuizen. De twee stolpen zijn de boerderij en (hier nog) kapberg van Siebe Kooiman.
Het er vóór staande met “gebroken kap” is van Jaap Koster. Huis en schuur er naast zijn van buurman Pieter Brouwer.
Het café van Peet Trijn is gedeeltelijk in het talud van de dijk gebouwd. Daar klimt het onderpad weer naar boven.
Ongetwijfeld zal de muur aan die kant wel de ongewenste vochtoverlast hebben veroorzaakt. Van spouwmuren had men in die tijd nog nooit gehoord.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk