Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 85

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 85.

85.
De Tent, vergaderlokaal der dijkheren met woonhuis dijkwerkers, later dienstwoning opzichter.
Gebouwd in 1736 op de plaats waar eerder een werkkeet heeft gestaan.
Op meerdere plaatsen stond een dergelijke keet. Ter onderscheiding werd aan de algemene betiteling “Tent” een bijvoeglijk naamwoord geplaatst, zoals bv “Vlaamse Tent” die meer westelijk heeft gestaan.
Begin dertiger jaren wenste het bestuur van het Hoogheemraadschap (Deze hadden het eerder overgenomen van Drechterland) het gebouw af te stoten.
Het komt dan in handen van de stichting “Nederlandse Jeugdherbergcentrale” uit Amsterdam.
Door deze aankoop verdwijnt het afbraakspook uit beeld.
Door tegenvallende resultaten staakt men de aktiviteiten en wordt het gebouw verhuurd aan veehouder D. Prins Pzn. Het is dan 1937.
In de beginjaren van de tweede wereldoorlog wordt dokter Botman uit Enschot (Br), (oorspronkelijk afkomstig uit Grootebroek) de nieuwe eigenaar.
Tijdens die jaren vinden er nog ongewenste aktiviteiten plaats.
Op het terrein komt een mobiele zendmast van de weermacht te staan.
Posities van geallieerde vliegtuigen, gepeild via een installatie op de vuurtoren, worden via de zender in de wagen naar Duitsland doorgeseind. Na het vertrek daarvan is de herenkamer nog gebruikt voor het houden van kerkdiensten voor onderduikers van gereformeerde huize. Omstreeks 1950 is dokter Botman de rompslomp beu en verkoopt zijn bezit aan huurder Dirk. Tien jaar later verkoopt Dirk het aan Dirk Nan. Een deel ervan, woning en enige stalruimte verhuurt Dirk aan Piet Prins Dzn.
Het overige, gebruikt hij zelf voor het houden van varkens.
Waar eens de heren vergaderden, aten en dronken wordt het onderkomen voor ... jawel, “de rose viervoeters met flaporen”.
Wel waren toen de mooie tegelschouw en het schilderij al verwijderd en veilig gesteld.
Door al deze aktiviteiten raakte het geheel steeds meer in verval en bood een trieste aanblik. Maar er is licht aan de horizon. Nieuwe eigenaren zijn bezig het uiterlijk weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Zij het zonder wapenschild.
Dit schild met de wapens van West-Friesland en Hoorn/Enkhuizen is overgeplaatst naar Hoorn. Het hangt aan de gevel van het gebouw van “Waterschap West-Friesland” Grote Oost 6.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk