Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 87

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 87.

87.
Met aan zijn voeten de Knokkelsloot en staande op het achtererf van (nu Knokkel 4) heeft Piet Jonker in 1914 dit plaatje “geschoten”. Eenmaal over de houten brug belanden we in het grote gebied Kerkeveld genaamd, alwaar een aantal West-Friese stolpen en een enkel woonhuis het landschap sieren.
Daar was, en is nog, om de bedrijven heen volop ruimte en profiteert men van zonsopgang tot zonsondergang van dat licht.
Op de ansicht één van de boerderijen. Deze is in 1878 gebouwd voor Piet Kooiman en Antje Baas. Totale prijs inclusief land ƒ 9000,-.
Dit geschiedde in de periode dat men al geleidelijk aan overging van veeteelt op akkerbouw. Een voorbeeld dat ook door Piet werd opgevolgd zij het fifty-fifty.
Opvolger zoon Jan (gehuwd met Neeltje Sluis) legde zich, rond 1900, geheel toe op akkerbouw. Nadat zijn opvolger, zoon Piet in 1970 was overleden heeft zijn weduwe Alie Heemsbergen de grond verkocht aan buurman Simon Droog. De v.m. boerderij kwam in handen van Th. Fruithof. Bij de brug, inmiddels vervangen door een duiker, staan twee dames. Een ervan is Aaltje Kool de andere Neeltje Sluis. Aaltje, gehuwd met tuinder Jan Kooiman Jacobszn. woonde daar.
Hun bedrijf kwam later in handen van gebroeders Vis uit Enkhuizen, zij verhuurden het. Daarna kochten Klaas Droog en Ant Bakker het. Vanuit de stolp van vader Cornelis komende hadden ze toen een eigen onderkomen.
Tot 1953, toen nam zoon Simon het bedrijf over en verhuisden de oudeluidjes naar het voormalige kaasfabriekje, rechts vóór de brug gelegen. Daar woonden eerder Jacob Koster en Jantje Hasselman, later diens zoon Dirk en Willy Foppen.
Huidige bewoners zijn Jaap Droog en Heleen Strijbosch.
Simon en zijn overburen wonen nu in een nog rustiger gebied dan het reeds was, van doorgaand verkeer is geen sprake meer.
Door de aanleg van de Veilingweg kunnen we nu de andere bedrijven bereiken en is dit een “doodlopend” weggetje geworden.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk