Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 95

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 95.

95.
1929. Alvorens de situatie direkt over de brug in ogenschouw te nemen, gaan we eerst even op bezoek bij de familie Boeder, wonende in de boerestolp. Deze dateert van 1890 en is gezet voor Klaas Boeder en de van Onderdijk afkomstige Trijntje Boeder.
Het gezin telde 5 kinderen: Johanna, Jaap, Klaas, Lieuwe en Pieter.
Tot 1925 hebben ze daar geboerd. Daarna zijn Jaap en vader Klaas naar Enkhuizen vertrokken om daar aan de Venuslaan het beroep voort te zetten.
Tevens waren ze wat dichter bij hun kerk aan de Breestraat. (Geref. gemeente onder het kruis).
Voor vader Klaas werd in de boerderij een afzonderlijk kamertje gebouwd, jong en oud gescheiden en toch samen.
Nadat de andere gezinsleden hun stek hadden gevonden, werd de stolp verkocht aan zaadhandelaar Gerrit Ruiter. Deze verhuurde het aan diverse liefhebbers.
Links van de stolp (hier niet zichtbaar) staat er nog een maar die is vernieuwd.
Daar woonden Jacob Boeder en Trijntje (Trien) Kooiman.
Het was februari 1922 toen Pieter Boeder en knecht Hendrik Bos, terugkerend van grasland egaliseren (molshopen etc. vlakken), ontdekten dat er brand was in deze boerderij.
Net op tijd, het was nog daglicht, hebben ze het vee uit de brandende stolp kunnen redden. Oorzaak?, onbekend.
Ook dit weer opgebouwde objekt kwam in handen van de zaadhandelaar en werd o.a. bewoond door de fam. (Harm) Moes.
Rechts een gedeelte van het postkantoor. Daarnaast magazijn “De Hoop” van Jacob Bootsman Pzn. zoals het oorspronkelijk is gebouwd.
Als buurman had Jacob een naamgenoot, niet alleen de voornaam maar ook de achternaam waren gelijksluidend. Deze was echter een zoon van Fokke, gehuwd met Teetje Kistemaker.
De sloot op de voorgrond is er heden nog steeds, zij het dat deze nu stroomt achter twee dubbele en drie vrijstaande nieuw gebouwde woningen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk