Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 99

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 99.

99.
1929. Met de bouw van het huis van Jacob Bootsman Fokkezn. en zakenpand van naamgenoot Pzn. is de rij gesloten.
Magazijn “De Hoop” gebouwd in 1928, architekt Flèderus uit Enkhuizen, aannemer Lukas Buter, van de verlengde Horn. Een pronkjuweeltje (maar slechts tijdelijk) samen met knecht Toon Kerkenaar in zeer snel tempo gebouwd. En de prijs? Niet te geloven ƒ 7200,-. Zouden ze er nog wat aan hebben verdiend?
Tot 1970 hebben Jacob en Antje Timmer (van Woudbrugge ZH) en broer Meindert er zaken gedaan op gebied van textiel, manufakturen, bedden en ledikanten.
Opvolger zoon Piet heeft dit assortiment vervangen door damesconfektie. Tot 1987. Toen werd de stichting “Dorkas”, een internationale hulporganisatie voor behoeftigen in Oost Europa en Afrika de nieuwe eigenaresse.
Initiatiefnemer Jan Dirk Groot startte deze aktiviteiten als vervolg op zijn werk, dat hij als oprichter/secretaris van de organisatie “Christelijke hulp aan gewetensvervolgden” reeds deed. Tijdens zijn bezoek aan Oost Europese landen ontdekte hij daar ook de materiele nood.
Het was de aanleiding om goederen te gaan inzamelen.
De schuur achter zijn huis aan het Hornpad werd de bakermat voor deze aktiviteiten.
Het sukses werd zodanig dat er ruimtegebrek ontstond, doch met de ingebruikneming van enkele loodsen (verkaveling periodiek, en Jos Mantel Hornpad) werd de nood gelenigd en konden aan- en afvoer beter worden geregeld. Echter onvoldoende en te verspeid. De voldoening voor Dirk Jan, en zijn inmiddels elf vaste medewerkers, en vrijwilligers was dan ook het betrekken op 1-8-91 van het moderne pand aan de Bedrijvenweg.
Alles onder één dak, met een aantal depots verspreid over het land.
De schuur aan het Hornpad waar het allemaal is begonnen doet nog steeds dienst. Echter niet voor goederen. Tien maal per jaar vullen nijvere vrouwenhanden (vrijwilligers) daar 18500 enveloppen met het “Dorkasjournaal” ter verzending aan de donateurs.
In dat journaal lezen we dat de naam “Dorkas is ontleend aan de bijbel, boek handelingen hoofdstuk 9”.
Kijkt u nog even naar de ansicht, en neem dit beeld mee in uw gedachte als u er langs gaat. Dan ziet u dat het eens zo fraaie gebouw, door alle veranderingen van de afgelopen jaren een “doodse” aanblik heeft gekregen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk