Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 111

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 111.

111.
Met deze opname van ongeveer 1930 zijn we aan het einde van de verlengde Horn aangekomen en gaan straks verder naar Klein Gouw.
Van het resterende vijftal woningen tot aan de brug was helaas geen ansicht beschikbaar.
Van doorgaand verkeer naar de streek is hier nog geen sprake.
Daarvoor diende eerst het huis van bollen commissionair Klaas Nijdam Linzezn. en Aafje Schuurman te worden afgebroken en kon men beginnen met de bouw van een houten brug over de zijsloot van de Reindershoeksloot.
Daarna kon de verbinding met de streek worden gemaakt.
In 1942 is de weg verbeterd. Het werd een klus voor werklozen o.a. uit Amsterdam.
Dat er onder het wegdek een stukje Rotterdam ligt, zal weinig bekend zijn.
Na het bombardement op die stad in 1940 dienden er grote hoeveelheden puin te worden geruimd en afgevoerd. Een deel daarvan werd naar hier verscheept en verwerkt.
Naast Klaas en Afie het huis van aannemer Lukas en Geertje Groot. Uiteraard bouwde hij het zelf, in 1926. Zijn ernaast gelegen werkplaats prijkt op pagina 109.
Naast zijn huis weer twee oude van de dijk afkomstige huisjes. Daar woonden, in het eerste Cornelis Vriend Daniélzn. en Dieuwertje op 't Land, in het andere de van Urk afkomstige Klaas Romkes en Trijntje Keesman.
Het vijfde is een nieuw, door H.J. de Vries gezet, dubbel woonhuis. Daarin woonden, aan de zuidkant Klaas Nierop en Elizabeth Zwier (van bladz. 7), aan de andere kant Gerrit Nierop Gzn. en Neeltje Jongkind. Nu is er de redaktie van “De Andijker” gevestigd met als bewoners de fam. (Jan) Kistemaker.
Blijkbaar was men in deze buurt tevreden met datgene wat de Vries presteerde, want ook het er naast gelegen huis met erker en balkon mocht hij bouwen. Daarmee ging de wens (US WENTE) van Remkes de Kroon in vervulling.
Het laatste, ook niet onaantrekkelijk, is van Piet Nierop en Jantje Groot.
De beide dames die ons vriendelijk toelachen zijn, links, Adriaantje en haar zusje Aafje Vlaar.
De man die zich bescheiden achter de dames heeft opgesteld is Klaas Kruk (Krukje). Hij kwam héél van Enkhuizen naar Andijk om er een paar pakjes koffie en thee te slijten.
Daar kan de man nooit rijk van zijn geworden. Van de voormalige tuin waar Arie Vlaar bloemenzaad teelde voor “Sluis en Groot” is niets meer te bekennen.
Daar staan nu het postkantoor, de Rabobank en de kantoren van UNIVÉ en Klaas Visser.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk