Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 114

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 114.

114.
Het had misschien zo mooi kunnen zijn .
In gedachten zien we in de bocht de stoomtram met wuivende passagiers naderen, op weg naar familie of zomaar een dagje uit.
Die droom werd geen werkelijkheid, alleen het bordje van fruitkweker Rob Leegwater met opschrift “De Trambaan” herinnert nog aan dat plan om een verbinding met Wognum, via Wervershoof Hauwert en Nibbixwoud te maken. Nadat het plan definitief van de baan was, kon de gereserveerde grond beschikbaar worden gesteld voor akker- en woningbouw.
Op de achtergrond het renteniershuis van Klaas Tensen Dzn. en Geertje Houter.
Samen met zijn enorme kapberg (vervoerd op zes schuiten) kwam hij van de Bakkershoek naar hier.
Na zijn vertrek naar Enkhuizen woonden zoon Klaas en Gerritje Visser resp. Aagje Wit er. Het huis met de bijzondere dakkonstruktie is gemeenteeigendom en bestemd voor gemeentesecretaris Pieter de Boer en Vokeltje Kooijman. Nadat omstreeks 1970 was besloten deze en andere ambtswoningen af te stoten, werd gemeentesecretaris J. P.J. Groot de nieuwe eigenaar.
Ook bij de bouw van deze woning, in 1921, is weer terdege op de penningen gelet (en waarom niet). Stenen en dakpannen waren wel nieuw, maar het hout kwam weer van een sloopobjekt. Bij de voorste woning, waar thans architekt/bouwkundige L. Logger domicilie heeft, poseert de secretaris-penningmeester van de “Onderlinge Brandverzekerings Maatschappij De Hoop” en Boerenleenbank W.J.A. de Kat. Beide instellingen waren daarin gevestigd. De foto is gemaakt door Trien Bakker, later aan de Noorderweg te Enkhuizen temidden van haar “beestenboel” (kippen, een geit, katten, etc. alles in huis) overleden. Bij de ontruiming van haar huis zijn jammer genoeg alle mooie negatieven op de vuilnisbelt beland. Achter op de kaart prijkt het mooie ovale stempel. Dat luidt: FOTOGRAFIE T. BAKKER, komt op verzoek in en om huis fotograferen. Werkt vlug en goedkoop. Kunstlichtopnamen, vergrotingen, broches enz. HOOGKARSPEL. Dat Trien vakvrouw was moge blijken uit deze opname, compositie en beeldscherpte zijn uitstekend. Helaas hebben we weer een stukje Klein Gouw moeten overslaan. Tussen het gemeentehuis en dat van Klaas Tensen staan nog een aantal woningen. Een daarvan is het huidige no. 35 van ex-bewoners Cor Bloemendaal en Geesje Groot. Het stond aan de dijk zie (blz. 46/47 deel 1). We hadden het u graag op de nieuwe plaats laten zien.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk