Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 116

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 116.

116.
Het huis voor Marinus Dekkers (zoon van Piet en Jantje Bosstad) en Afie Schoenmaker is gereed ze kunnen gaan installeren. De timmermansknecht van aannemer Beelenkamp “ziet het wel zitten”. Nu het werk gereed is, kunnen ze “een toost uitbrengen” hij heft reeds de fles. Lang heeft het echtpaar met hun kinderen Gerrit en Janny (ze staan naast de timmerman) hier niet gewoond. Ze vertrokken naar Hoorn. Daar aan de Veemarkt (waar nu magazijn Krop is gevestigd) kocht Marinus lunchroom “De Spoorklok”. Aan de gevel daarvan hing ook een heuse klok. Voor treinreizigers het sein om een stapje harder te doen of het te laten. Tussen de middag was het een trefpunt voor scholieren, die daar hun “twaalfuurtje” konden wegspoelen met thee, melk of koffie. Het bezit van Marinus is later in rook opgegaan. Nieuwe eigenaar aan Klein Gouw werd tuinder Klaas Kooiman (van boerderij bladz. 44 deel 1). Die verhuurde het aan o.a. Piet en Jaap Broer en Ab Holman. Achter het huis de schuur, die Klaas zelf gebruikte. Temidden van de donker gekleurde tulpen, die voor pluklustigen zijn afgeschermd staat Corrie de jongste dochter van de burgemeester. Later huwde zij met Simon Prins Klzn. van Grootebroek, kleinzoon van burgemeester Simon Prins. Achter haar (vermoedelijk) de eigenaar van de tulpen Teunes v.d. Braber. Deze ruimte is later gedeeltelijk gebruikt voor de bouw van de bakkerij van Kees Kooiman. Kijken we even in oostelijke richting, waar zojuist het paard zijn visitekaartje heeft achtergelaten, ontdekken we dat het bedrijf van zaadhandelaar Simon Vriend nog gebouwd moet worden. Dat zou spoedig gaan gebeuren. De zaak van Rienk Brandsma staat er wel, maar niet in overeenstemming met de originele bouw aan de Bakkershoek zie (bladz. 35 deel 1). Het fraai gemetselde bovenwerk heeft men hier vervangen door een eenvoudig wind en waterbord. Wat ernaast staat is bekend, zij het dat de houten schuur van “Pruike Sluijs” later is vervangen door een van steen. Naast dat van Marinus en Afie het mooie huis van burgemeester Piet Groot Janszn. (Stijfsel). Vergeleken met zijn oude huis aan de Bakkershoek zie (bladz. 12 deel 1) een grandioze verbetering. Logisch dat hij hier een mooi plekje had uitgezocht, want onder zijn leiding is Klein Gouw tot stand gekomen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk