Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 118

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 118.

118.
We staan bij de Hoekweg (de tweede verbindingsweg met de dijk) en bekijken de situatie zoals die was in 1923.
Voor ons ligt de Parallelsloot die later is verlegd. Rechts het geheelonthouderscafé “'t Centrum” van Jacob Kaastra, opgebouwd van diverse gebruikte materialen. Voor liefhebbers van gezelligheid zonder “scheef naar huis te gaan” de ideale gelegenheid.
Na het vertrek van Kaastra verzandde dit principe. Opvolgende kasteleins, Kees Minnes, Jo Venekamp en Piet en Jaap Broer waren minder anti-alcohol en tapten wel een biertje en borrel. Met de laatstgenoemde kasteleins, in 1947, kwam er een einde aan de bestemming van het gebouwen werd het opslagruimte voor aardappelen etc.
Van aardappelteelt over naar sjalotten en plantuitjes. Dat maakte Jaap ervan en met sukses. Het resulteerde met de ingebruikneming van het nieuwe bedrijf aan de Kleiakker in 1976, waar zoon Frans nu de scepter zwaait.
Naast het café het verplaatste huis van Piet Bakker en Marijtje Sluis (zie bladz. 35 deel 1). Opmerkelijk is dat ook hier weer in gewijzigde vorm is herbouwd. Het heeft in tegenstelling met voorheen, nu twee ramen, rechts van de deur. De ruimte ernaast is nog maagdelijk. Op de komst van Teun van de Braber, Kees Kooiman en Marinus Dekkers moest nog enige tijd worden gewacht.
Het huis van de burgemeester staat er. Dat kwam gereed in 1920.
Vermeldenswaardig zijn de volgende feiten. Het is gebouwd door aannemer Groot oorspronkelijk afkomstig uit Oosterleek. Deze was geëmigreerd naar Amerika, doch kon daar niet aan de slag komen. Berooid terugkerend naar Nederland heeft hij toen dit huis mogen bouwen en is daarna weer teruggekeerd naar het land van Uncle Sam. Al het materiaal inclusief het dure spiegelglas is afkomstig van de gedemonteerde woning van notaris Wagemaker.
Dat fraaie onderkomen stond aan het Buurtje. U kunt het zien op bladz. 49 van “Andijk-West in oude ansichten” uitgegeven in 1975 door de “Europese bibliotheek” te Zaltbommel.
Rest ons nog te vermelden dat de grote schuur, naast het huis van Groot, de aanwezigheid van het zadenbedrijf van Simon Vriend heeft bevestigd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk