Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 2

COLOFON

Kopijrecht: J.J. v.d. Gulik, Hoorn (1996)

Foto's beschikbaar gesteld door:
W. Aker, Wervershoof. nr. 73
J.w. Heering-Sietses, Enkhuizen. nr. 62
C. Kuin-de Boer, Hem. nr. 81
P. Meester, Wervershoof. nr. 64
W. Meester, Andijk. nr. 71a-71b-76
M. Stavenuiter-v. Dok, Andijk. Plattegrond Molenhoek nr. 29
R. v. Velzen, Enkhuizen. nr. 78
S. Singer, Andijk. nr. 49
M. Slootstra-Groot, Oosterblokker. nr. 26
T. v. Zanten-Rusting, Andijk. 114

Geraadpleegde bronnen:
Enkhuizer courant 1948-1950
Gem. archief, Hoorn.
Gesch. "Meekrapstoof".
"De bange Januarinacht 1916"

Met dank voor informatie aan o.a.:
W. Aker, Wervershoof
W. Bootsman, Ede
P. de Boer, Andijk
P. Dekker †, Andijk
J. Dekker, Andijk
S.j. v.d. Gulik, Hoorn
Pe. v.d. Gulik, Wervershoof
M. Groenewoud-Bankert, Andijk
J. L. v.d. Gruiter, Andijk
J.C. den Hartog, Andijk
J.W. Heering-Sietses, Enkhuizen
S. Kieft, Hoorn
P. Meester, Wervershoof
W. Meester, Andijk
M. en M.B. Nieuweboer, Wervershoof
A. Prins-Zee, Andijk
K. Rusting, Andijk
M. Stavenuiter-v. Dok, Andijk
J. Sijm, Andijk
Kl. Tensen, Andijk
H. Tuytel, Andijk
M. Veer, Castricum
R. v. Velzen, Enkhuizen
C. Visser, Andijk
G. de Vries, † Andijk
A. v.d. Werff-Burger, Hoorn

Pentekeningen: Giel v.d. Zel, Hoorn

Dit boek is een eigen beheer-uitgave.
Nabestellingen uitsluitend via auteur: J.J. v.d. Gulik, Adr. Boomstraat 12, 1624 CE Hoorn. (Uitverkocht.)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enlof openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk