Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 14

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 14.

14.
1922. Geuzenbuurt Andijk-West.
De rust is weer teruggekeerd. De aannemers zijn al enige tijd klaar met hun werkzaamheden en vertrokken. Van persbuizen, rails, kip karren en nijvere werklieden geen spoor meer te ontdekken.
De dijk is verhoogd en verzwaard en de nieuwe gracht ligt nu overal achter de percelen.
Men kan zeggen: “Nu wonen we veilig”.
Toch moest de bevolking voor absolute veiligheid wachten tot in 1932 de afsluitdijk gereed kwam en het Noordzeewater de kusten rondom niet meer kon bedreigen.
De weg is nog vrij smal. Breder was ook niet nodig. Voor de voerman en de spaarzame auto was voldoende passeergelegenheid. Bovendien was er van snelverkeer nog geen sprake.
Telefoon en elektra is er ook. Uiteraard alles bovengronds, we tellen 19 draden, waarvan bij zware storm er nog wel eens een het begaf.
Ondanks het ontbreken van een zonnetje toch een geslaagde opname van de onbekende fotograaf.
Alles tekend zich scherp af, zelfs de laatste boerderij, het gladpannehuis is goed te zien. Zo ook het wegdek bestaande uit zand en grind met hier en daar wat kleine plassen.
Regelmatig dienden deze oneffenheden aangevuld te worden om ongevallen te voorkomen.
Het in de jaren dertig aanbrengen van asfalt betekende een flinke verbetering.
De belangstellenden die we hier zien, zijn ongetwijfeld buurtbewoners waarvan de namen niet waren te achterhalen.
Al met al toch een mooie aanwinst voor dit boek en wie weet zijn er onder lezers enkele die de posanten herkennen.
In dat geval gaarne een berichtje aan de samensteller.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk