Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 44

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 44.

44.
Ook van café “De Hoop”, van Nine Mol is een afzonderlijke opname gemaakt, en het mag worden gezegd, zeer geslaagd.
Het café oogt nieuw, en dat is juist. Volgens Gerrit de Vries (1903-1994) v.m. gemeenteraadslid stond hier eerder een oude herberg met als herbergier J. Groot.
Bij de linkerdeur ontwaren we een ingemetselde steen met inscriptie. Die is na de verplaatsing naar de overkant niet meer herplaatst en dat is jammer. We hadden dan kunnen zien wie en waneer de eerste steen is gelegd.
Per schuit kon ook worden aangelegd, alhoewel over de kwaliteit van de aanlegsteiger gediscuteerd kan worden. Die oogt niet zo best.
Bezoekers met een slok te veel op dienden (voor zo ver dat nog mogelijk was) de blik gericht houden. De afstand tussen de deur en, de niet afgeschermde dijkgracht is vrij gering. Dat er voor de bouw extra geld is uitgetrokken bewijzen de mooie bloemmotieven, daarvan zien we er een in de deur. Tijdens een latere modernisering zijn ze verwijderd. Ook de naam van de eigenaar en het café zijn mooi omlijst.
Hier is Nine nog eigenaar en staat naar alle waarschijnlijkheid met dochter, kleindochter en moeder of schoonmoeder bij de deur.
Geheel rechts zien we Els Tensen met naast haar zoon Piet. Bij de hondewagen Herke, die voor deze gelegenheid z'n dochter Alie er in heeft gezet. Let u eens op de mooie trekhond, een mooi slank exemplaar. Straks ziet u deze van dichtbij. De posanten links zijn buurtbewoners. Die hebben zich, zoals dat behoort te zijn afzijdig gehouden en zijn de fietsen van de mannen die zich binnen en in de deuropening ophouden. Leggen we deze foto naast die van de vorige dan zien we een klein verschil. De kattegang tussen de beide percelen is dichtgetimmerd.
Naar het "waarom" kunnen we slechts raden. Dat zou kunnen zijn: geluidshinder wind, afkoeling muren, maar het zou ook te maken kunnen hebben met het ledigen van de blaas na sluitingstijd. Tot zover dit café. De verplaatsine naar de overkant slaan we een pagina over. Eerst brengen we een bezoek bij schilder Piet Burger, buurman van Herke en Nine.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk