Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 52

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 52.

52.
Op deze prachtige foto die fotograaf Dekema rond de eeuwwisseling maakte, is waar te nemen dat veeteelt toen nog een overheersende economische faktor was.
Hoe precies de verhouding t.o.v. tuinbouw in die periode lag is moeilijk na te gaan, maar de groene weiden hier worden al doorsneden door zwarte grond.
De Landstraat is er nog niet, het lange dubbel woonhuis, goed waarneembaar, staat aan het Singerspad.
Later toen de Landstraat er wel was, werd dat het laatste huis daarvan en is het nog steeds. Links ontwaren we de woning van Henk Singer en Marijtje Prins. Het heeft hetzelfde uiterlijk als dat van Jan Singer en IJtje Burger, te zien op pagina 57 en 59.
Het heeft twee schoorstenen, een dakkapel, een deur in het midden met aan beide zijden twee ramen. Beide bouwwerken zijn ongetwijfeld van de hand van één timmerman.
Omstreeks 1933 is het verbrand. Het mooie huis dat er voor in de plaats kwam (in die tijd sprak men van “een rijk huis”) kreeg een totaal ander uiterlijk, min of meer een villa.
Later woonden daar o.a. Jan Singer, Hendrik Tuytel Cornzn. en Marie Balk (een jaar inwonend bij Piet Singer vanwege woningnood) de weduwe Bankert (die een groot huis wenste i.v.m. haar keuze kostgangers te houden), bollenbouwer Jan Jonker en heibaas Jan Buis.
Naast het kleine schuurtje de stolp van Jan Groen, later Cor Kay. Deze stolp staat er nu nog. Daarachter de kapberg en huis van veehouder Jacob Veer, later P. Oud. Of het huis van Jan Singer J.Jzn., later van N. Dekker toen al gebouwd was, kunnen we niet zien. Dat zou er dan tussen in moeten staan.
Van de andere drie boerderijen t.w. van Willem Tensen (later Dirk Jonker), Melgert Veer (later Volkert Veer en Teun Tusting) en Teun Molen is bekend dat die van Teun is gesloopt en de andere twee door brand van deze planeet zijn verdwenen.
Met een grote sprong, van vijftig jaar gaan we op bezoek bij roggebroodspecialist Cor de Boer.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk