Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 59

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 59.

59.
1930. Verdwenen zijn ze, de oude eigendommen van Hendrik Tuytel en slagers de Vries. Jan Singer en IJtje Burger hebben alleen wat grond moeten afstaan, om precies te zijn 1 are en 63 centiare van het totaal van 12 are en 85 centiare. 'T zal hun meegevallen zijn. Het haventje, waar eens zijn schuit lag, is dichtgeplemd met zand en het schuitehok heeft ook een ander uiterlijk gekregen.
Na het vertrek van Jan en IJtje kwamen Piet Singer en Albertina Teerink daar te wonen. Albertina, bakkersdochter , afkomstig uit Alkmaar leerde Piet in de kaasstad kennen toen hij daar bakkersknecht was.
Maar eenmaal weer terug op Andijk koos hij voor de teelt van bollen en turfhandel.
Het huis, nu van aannemer Flip Kort en Nel Maret, heeft heden een zó modern aanzien dat van het oude niets meer is te herkennen. Herkenningspunt blijft echter wel het voormalige schuitehok, dat is nu ingericht als kantoortje. Het huisje naast dat van Jan en IJtje zagen we reeds op de voorgaande pagina, het dateert van vóór 1900. De naam van de kruidenier is zoeven binnengekomen, dat was Hendrik Blok, tevens eigenaar. Hij verhuurde het aan Aker die de reeds afgekeurde woning op een zekere Zondagmiddag (jaren vijftig) in rook zag opgaan. Hendrik woonde toen in Medemblik.
Schuin er achter staat de nieuwe woning van Hendrik Tuytel, gebouwd op het fundament waar eens de molen ruste. Ook het lange dubbel woonhuis, op de terp, is nu goed in beeld.
De woningen die daar weer achter staan zijn nog vrij nieuw en bereikbaar via de Landstraat. Ze zijn gezet voor (met gebroken kap) Jacob Singer, Flip Zwier, en daar achter voor Simon Broer. De winkel van Willem Velt dateert, getuige de muursteen, van 1914. Dochter Nieske legde er de eerste steen voor.
Dan de, inmiddels gesloopte, brandstoffenschuur van Willem Mantel (achter het v.m. schuitehok) die de brandstof per schuit door Sietses uit Enkhuizen aangevoerd kreeg via het er achter liggende haventje.
In 1961 kwam Willem in het huis waar eerder Piet en Albertina woonden. Met hem Pietertje Maret-Mantel gehuwd met Klaas Mantel.
Ook de voormalige uitspanning is er niet meer, zo ook het urinoir. Ze dienden te verdwijnen vanwege wegrekonstruktie en aanleg burgemeester Doumastraat.
De uitspanning werd, nadat het vervoersmiddel paard en wagen van het toneel was verdwenen, een bergplaats voor caféinventaris, wasgelegenheid en gereedschapboet voor kastelein Groot.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk