Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 64

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 64.

64.
1921. Dat de stormnacht van 1916 daarna meer inhield dan alleen het afbreken en verplaatsen van woningen en bedrijven zien we hier op deze foto, waar gewerkt wordt aan de aanleg van een nieuwe dijkgracht.
Net als de oude, werd ook de nieuwe er één met hier en daar een omlegging zoals hier het geval. De ruggen mogen even recht om Piet Jonker de gelegenheid te geven voor het maken van een kiek. Daarna gaan de panschoppen weer de klei in richting Landstraat om daar nabij de woningen van Kees Groot en Jan Kuiper linksaf richting Tuytel's molen te gaan.
Daar werd de vaste verbinding tussen Krimperpad en Landstraat doorsneden en kwam er een houten brug die later vervangen zou worden door een duiker.
Aan het eind, waar de twee dames staan,zien we een z.g. tonmolen. Dit van grote handwielen voorziene apparaat diende om de sloot droog te houden.
Volgens de thans 96-jarige Piet Meester Doedezn. (net als zijn vader ook zo'n seheusenwonder) is de pomp nauwelijks gebruikt. 'T was almaar mooi weer aldus Piet die vierde van links staat.
Het terrein op de achtergrond dient ter vermakelijkheid, we zien nog net de muziektent en zitbanken. Ook werden daar de kaatswedstrijden gehouden. En voor alle duidelijkheid, de twee gebouwen zijn; links de kolfbaan, rechts café-woonhuis. De uitgegraven grond ligt op het kaatsterrein en zou later verspreid worden.
De mannen hier zijn bevoorrecht, ze verdienen nu meer. Aannemer Klaas de Geus v.d. Heuvel heeft ze aangenomen tegen een weekloon van ƒ 35,- en dat is ƒ 7,- meer als op de bouw. Uitbetaling geschiedde Zaterdags door Kagerbosser Heertje Boon.
Het was echter maar tijdelijk deze extra verdiensten. Hierna moest weer gewacht worden op de toekomstige Wieringermeer en afsluitdijkwerken.
Nog even een compliment aan de 96-jarige. Hij is even getest toen het ging om de namen van de posanten. Met tussenposen van enkele weken gaf hij ze (op één na) in een vlot tempo zonder twijfel. We kunnen er zeker van zijn, ze zijn het.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk