Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 75

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 75.

75.
Waar gaat de reis van dit tweetal naartoe? Het antwoord daarop zal nooit komen daar de roeiers Jan Kuin (voor) en Henk v.d. Gulik ons reeds Zijn voorgegaan.
Waarschijnlijk hebben ze bij Klaas Weel het schuitje gehuurd of mogen ze het gratis gebruiken. Vanaf zijn werfje is deze opname gemaakt. Van hier af kunnen ze verschillende richtingen uit, maar gaan uitgaande van de positie, richting Klein Gouw.
Van het groepje huizen en schuren welke, na 1960, allen met de grond gelijk zijn gemaakt was toch nog een en ander te achterhalen.
De witte schuur is van Jan de Vries. Deze is later omgebouwd tot woonhuis voor zoon Piet en Trien Tiet.
In het huis links van de schuur woonde Jan zelf, hij was gehuwd met Trien v.d. Meer.
Het erf waar we een gasketel ontwaren behoort bij het eigendom van Simon Tensen (Tuut) en Trien Neuvel. Hun buren waren Jan Dudink (Klucht) en Ed Mol.
Van de andere huisjes zijn alleen maar de daken te zien waardoor het niet mogelijk is te vermelden aan wie e.e.a. toebehoorde.
Daarom volstaan we met vermelding wie daar woonden. Ook dat is waardevol voor de geschiedenis en blijven de namen voortbestaan in de discussies.
Dat zijn: Piet de Vries en Trijntje Vriend, Kees Tiet en Empie Grooteman, Pé v.d. Gulik en Agatha Steltenpool, Jan v.d. Gulik en Grietje Hooiveld, Gert Koeman en Anna Laan, Dorus Meester en Trien Vertelman, Dirk Tiet en Aaf Meester, en vrijgezel Cor v.d. Meer.
Het terrein waar dit alles heeft gestaan heet nu Dwarsland en bebouwd met huizen, strak in het gelid staand, voorzien van dubbele muren, isolatie, etc. etc. en vrij uitzicht waar binnen het mensdom zich koestert bij de centrale verwarming, televisie, CD speler of ander genoegen. Een nieuw tijdperk waarin we allen terecht zijn gekomen met steeds weer snelle veranderingen op gebied van werk, techniek, gezondheid, milieu en vervoer.
Voor de hedendaagse nieuwe generaties allemaal vanzelfsprekende ontwikkelingen waarover gediscussieerd kan worden, goed of minder goed, 't is maar hoe men het beleefd.
Desondanks deze vooruitgang zal bij menig oud bewoner uit het oude buurtje toch nog wel eens met een zekere weemoed worden teruggedacht aan de sfeer die ieder voor zich daar heeft beleefd. De sfeer van eenvoud, rust, optimaal onderling kontakt en humor.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk