Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 3 » Pagina 85

Oud Andijk in Beeld, deel 3, pagina 85.

85.
Door de struiken en bomen behorende bij het landhuis van de fam. (Sjaak) Bakker is de woning welke Klaas Hauwert en Bertha Bakker lieten bouwen gedeeltelijk aan het oog onttrokken. Hoge beplanting, vooral naaldbomen welke eigenlijk op de zandgronden thuis horen vormen steeds meer een belemmering mooie dorpsgezichten te maken. Soms gaat bijna de hele voorgevel er achter schuil.
Klaas en Bertha woonden eerder in één van de acht kleine huisjes, achter Willem Mensinga. Na het overlijden van Klaas woonde Bertha (in dit nieuwe huis) met Kees Breg.
Het volgende, met “gebroken kap”, is na 1916 gebouwd. Daar woonden toen Teun Stavenuiter en Trien Bakker, dochter van Klaas (Knook). Het volgende waar vrachtvaarder Jan v.d. Gulik en Griet Hooiveld woonden, dateert van vóór 1916. Het ernaast staande is nieuw. Dat kwam in de plaats van een zeer oud huis dat daar in de vorige eeuw was neergezet. Daar woonden Piet Smit en Jantje Stam, en later o.a. Piet Commandeur en Freek Weel. Opdrachtgever voor deze nieuwbouw was Jaap Stavenuiter.
Het kaveltje grond waarop Piet Sijm en Klazina Vertelman huize “Nooitgedacht” lieten bouwen was oorspronkelijk opslagterrein van de gemeente.
Allerlei zaken zoals stenen, zand, hout enz. enz. lagen daar opgeslagen.
Toen het Piet ter ore kwam dat men er vanaf wilde was hij er als de kippen bij, en kocht het. Daarna kon aannemer Gert Vertelman uit Wervershoof aan de slag. Voor de som van ƒ 7000,- zette hij het neer. Of Gert, (Kroot) er nog wat aan verdiend heeft valt te betwijfelen, het was de periode bekend onder “de slechte tijd”. Veel werklozen, weinig werk.
Maar Piet had geluk. Ondanks dat enige jaren daarvoor de bloembollenhandel was ingestort waardoor de prijzen waren gekelderd kweekte hij, met nog enkele collega's, het soort “Generaal de Wet” genaamd en maakte daarvoor een topprijs.
Niet alleen het geleende geld van de bank vloeide sneller terug, hij liet ook nog een schuur bouwen. Kosten ƒ 2200,-.
Dat de verhuisdag met vreugde werd begroet was begrijpelijk, ze kwamen uit één van de acht kleine huisjes waar ze bekrompen hadden gewoont.
De situatie bij “Nooitgedacht” is thans anders. De schuur is verdwenen, het haventje gedempt waardoor de aanblik “tuindersbedrijf” er niet meer is.
In het laatste huis vóór de afslag Driehuizen woonden vanaf 1929 tot 1969 Piet Meester en Betje Tiet, daarna Dirk Schuitemaker.
Het betreft een herbouwd huis dat eerder was verbrand toen het eigendom van Meindert v.d. Gulik en Aafje Meester. Daarbij is hun dochter Tilly (geestelijk niet geheel in orde), door het spelen op zolder met lucifers omgekomen. Dat gebeurde midden op de dag terwijl Meindert op de bouw was. Vandaar af zag hij de vlammen. Tussen de bomen het topje van de herbouwde boerderij waarvan velen nog weten dat deze door blikseminslag in Augustus 1938 is verbrand, waarna eigenaar Klaas Commandeur opnieuw moest beginnen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk