Kistemaker

Thuis » Kistemaker Archief » Proza en Poëzie » Pagina 10

10. Loflied

Ter eere van het zilveren feest van
Andries de Vries en Maartje Groot,
gevierd in de Meiboom 20 Mei 1948.

Wie is er paraat, terwijl ieder nog slaapt -
zich wentelt en omkeert - nog eens zucht en eens gaapt -
maar dan weer op vleugels naar 't dromenrijk zweeft,
omdat hij zo vroeg nog geen arbeidsdrang heeft...?
Wie stookt dan het vuur tot een laaiende brand?
Wie zet alvast balen meel op de rand?
Wie pakt er flink aan, is van werken niet vies...?
De Vries!

Wie let overal op met fonkelend oog,
Zodat het nooit lukte dat een hem bedroog?
Wie telt er de zakken, de bonnen, het geld?
Door wien wordt er telkens weer voorraad besteld?
Wie verdeelt er de taai, tafelkoek, speculaas?
Wie is er voor elk en een ieder: "de baas"?
En wie is daarbij zo rechtuit als een Fries...?
De Vries!

Zijn TAFELKOEK raakte bekend wijd en zijd,
Wien lukte dat ooit toch in zo'n korte tijd?
Want waar je ooit reisde of waar je ook kwam:
Beverwijk, Amersfoort, Hengelo, Rotterdam,
Apeldoorn, Krommenie, Oldenzaal, Sas van Gent...
ANDIJKER TAFELKOEK is ov'ral bekend!
Want: wie heeft er alleen KWALITEIT als devies...?
De Vries!

Wie heeft er zijn geld vast in huizen belegd?
Hoeveel het er zijn, behoeft hier niet gezegd,
Het mooiste van al bood hij dominee aan...
Ik vind dat hij daarmee goed werk heeft gedaan!
Wie wordt als 't zo doorgaat, SCHATrijk op den duur?
En wie werkt er dagelijks nog vol ijver en vuur?
Wie werd er nooit ijdel, hoe 't vermogen ook wies...?
De Vries!

Nu hou ik maar op, want ik weet haast niet meer,
Ik gaf in mijn lied aan de bruigom veel eer,
Van de bruid zei ik niets... dat is niet zoals 't hoort!
Aan 't eind van mijn lied wijd ik haar nog een woord:
Want, bruigom, met zo'n bruid behaal je slechts profijt!
Zij kent het spreekwoord goed van zuinigheid met vlijt,
Wie heeft zo altijd winst en weet niet van verlies...?
De Vries!

Piet Kistemaker.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk