Kistemaker

Thuis » Kistemaker Archief » Proza en Poëzie » Pagina 18

18. West-Friese Families (brief)

Geachte redactie,


Onderstaande gegevens vonden wij in een dodenboek van de Rooms-Katholieke Statie te Grootebroek in het Proviciaal Archief te Haarlem. Zoudt U dit stukje kunnen plaatsen in een no. van "Westfriese Familie's"?. Bij voorbaat dank!

Grootebroekers, die ver van huis stierven.

1694 Marti Cornelis Pietersz. Creuck (Kreuk), qui obiit In Carcere Dunkerkae. (Die overleed in de gevangenis van Duinkerken ).
1694 Juni Simon Jansz. obiit Rigae. (Overleden te Riga).
1695 Aug. Paulus Jansz. obiit in Suriname.
1695 Jacob Broersz. Tulp, qui lapide praegrandi en monte Decedente. (Die door een zware steen (rotsblok?) in de bergen gedood werd).
1698 19 Nov. Reyner Jansz. et Jacob Jansz. fratres inter Enckhusam et Stavordiam naufragiam passi peridae. (Broeders die tussen Enkhuizen en Stavoren verdronken zijn).
1699 17 April Arent Cornelis, mortuus in navi ad Indias orientalis inter Promontarium Bone Spei et Bataviam. (Overleden op zee tussen Kaap de Goede Hoop en Batavia).
1704 7 April Circa hoc Freek Pietersz. in navi Bellica in expedition pro filia caesaris. (omstreeks die tijd gesneuveld in de zeeoorlog in een expeditie voor de dochter van de keizer (Maria Theresia)).
1704 19 Nov. Dirk Jacobsz. qui naufragio periit. (die op zee overleed).
1707 1 Febr. Jacob Pietersz. Molenaar, mortuus in expedition in navi Bellica. (gesneuveld in de zeekrijg).
1707 26 Sept. Pieter Cornelisz. Pluym in navi Bellica. (alsvoren).
1709 1 Juni Rieuwert Pouwels obiit in India Orientalis. (overleden in Oost-Indie).
1710 19 Sept. Cornelis Pietersz. in naufragio periit. (op zee overleden).
1711 Cornelis Hanestaart obiit in Suriname.
1712 Juni Cornelis Pluym in naufragio periit. (op zee overleden).
1718 20 Nov. Jan Dirksz. de navi Aedens in mari submersus est. (eveneens op zee verdronken).

Het leek mij nuttig, deze namen te noteren. Hoevelen zullen er in de vele zeeoorlogen van de "Gouden Eeuw" gebleven zijn, waarvan thuis taal noch teken vernomen werd?

Met de meeste hoogachting,


Piet Kistemaker.

Andijk, 2 Oktober 1984.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk