Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 2-3

Ontwikkelingen en gevolgen van onroerend goed aankoop vanaf 1934

Een stukje geschiedenis over de grondaankoop van 3500 m² met opstallen van de bouwcommissie vanaf '34. (zie ook foto 1).

Foto 1: Woning Kl. Dol 1925-1939 met brandstofhandelschuur.

Foto 1: Woning Kl. Dol 1925-1939 met brandstofhandelschuur. C. Beemsterboer tot 1976 als schoenmakerij. Op 9 mei 1934 in openbare verkoping gekocht door RK Kerkbestuur Wervershoof op 3472 m² grond, met het doel hier achter een eigen kerk te bouwen. Deze foto is vanaf het kruispunt Dijkweg-Kleingouw.

Nu is dat de woning van W. Smit (Kleingouw 219), Sarto en de R.K. Kerk (Bangert 2, 4 en 6). Het woonwinkelpand en de brandstofschuur zijn gebouwd in '25 voor ƒ 3.500,- door Kl. Dol-Swart; verkocht in '34 aan de bouwcommissie; in '57 aan Jn. Imming-Meester; in '60 aan C. Beemsterboer-Steltenpool; in '76 aan een Hagenees en uiteindelijk doorverkocht aan W. Smit-de Hoon. In de loop der jaren is het pand bewoond door Dol (1925-1939), Beemsterboer (1939-1976, schoenmakerij) en Smit (1976 tot heden). De naastgelegen grond is in 1946 aangekocht, ook voor de bouwcommissie.
Op 9 mei 1934 werd een openbare verkoping gehouden van een voor ƒ 3.500,- in 1925 gebouwd woonwinkelpand met kolenschuur op 3472 m² grond in de Bangert te Andijk van Kl. Dol-Swart. De avond voor deze verkoping is de bouwcommissie bijeen geweest op de pastorie te Wervershoof met pastoor P.J. Bonnet. De bouwcommissie kreeg de goedkeuring mee om dit aan te kopen. Het gekochte onroerend goed voor de prijs van ƒ 4.965,- is door deze pastoor Bonnet uit eigen zak betaald met het uiteindelijke doel een eigen kerk, school en patronaatsgebouw te bouwen. Deze verkoping betekende het einde van de kruideniers- en brandstofhandel van Kl. Dol. Deze woning werd uit sociale overwegingen daarna verhuurd aan Kl. Dol, die een gezin met 8 kinderen had, voor ƒ 5,- per week. Het gezin is in febr. '39, met inmiddels 12 kinderen, naar Hoorn verhuisd. Daarna kwam er van '39 tot '76 een schoenmakerij in van C. Beemsterboer. De kolenschuur is verkocht en gesloopt in '45 voor de inschrijvingsprijs van ƒ 1.525,-. Eind '34 deed zich al de gelegenheid voor om de naastgelegen grond aan de kopen, maar pas op 6-6-46 is die ruim 5000 m² bijgekocht van Martinus Koomen Jnz. en de erfgenamen van Klaas Hooiveld Jnzn., Teunis-Jacob, Pieter en Johanna-Klazina Hooiveld. Op 13-2-47 schrijft de commissie; 'Het zou nuttig zijn een deel van het terrein te gebruiken als feestterein voor verschillende gelegenheden. Het is erom begonnen om de Bangert meer in zijn feestvreugde te verheffen en de feesten op hoger peil te brengen om zo te komen tot het eigenlijke doel'. In juli '47 moet het terrein opgeknapt worden, want met de Andijker kermis komt er een zweefmolen op.

In juli '47 komen de eerste geruchten dat café/kolfbaan de Krimper te koop staat. Volgens een oud kroniekboek heeft zelfs Prins Maurits, die leefde van 1567-1625, op een doorreis van Enkhuizen naar Medemblik er overnacht en zijn brood-bier en sponde in de Crymper gebruikt. (Is dit een café geweest dat eerder op deze plek heeft gestaan?) De commissie is zeer geïnteresseerd, maar in die tijd was het moeilijk om onroerend goed te kopen van iemand met een ander geloof. Via zgn. stromannen is dit spel gespeeld. Namens de verkoper Jan Groot Jaczn., caféhouder te Binnenwijzend deed dit Cris Tol uit Venhuizen. Namens de bouwcommissie deed dit bierbottelaar S. Weel uit Wervershoof. Mede doordat de zaak vertraagd werd door de prijsbeheersingscommissie werd pas 17 maart '48 tot goedkeuring besloten en de koop gesloten; prijs ƒ 20.000,-; incl. inventaris en goodwill. Daarna moest de keus worden gemaakt om de Krimper tot kerk óf school verbouwen. Uiteindelijk is het de kerk geworden die op 25-12-49 in gebruik is genomen. Vanaf die tijd is men steeds bezig geweest om een school, verenigingsgebouw en begraafplaats in de Bangert te krijgen. In de loop van '50 is door de heren D. Botman, J. Breg, G. Dekker en C. Kuin het initiatief genomen om een keet uit Hedel te kopen en als bewaarschool en verenigingsgebouw (Sarto) te gaan gebruiken, wat op 20-11-50 is gestart. Dit is gebouwd op de in erfpacht gekregen grond van de kerk. De bewaarschool, geleid door 2 zusters uit Wervershoof was al in dec. '43 in het café van K. Kuin gestart. Reeds in '44 moest er al naar een ander gebouw worden uitgezien. Dit werden de tuindersschuren van A. Bank aan de Stormweg 6 en van Van der Gulik aan de Dijkweg 440, achter de tegenwoordig rijschool S.C. Bakker. Vanaf eind '50 in het Sartogebouw tot '53, toen nog twee jaar in café K. Kuin en weer terug in Sarto. De lagere school is met een klein aantal klassen in '53 (zie ook foto 6) in Sarto begonnen, onder andere op het huidige toneel. Een nieuwe lagere school aan de Hooijschuurstraat kon pas met goedkeuring in '55 worden gebouwd en waarbij de kerkbestuursleden voor de bankgelden borg moesten staan!!!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk