Kistemaker

Thuis » Religie » Feestkontakt 50 jaar parochie Andijk 1948-1998 » Pagina 12

Verenigingen

Zoals u in het stukje van mevr. Dekker-Ruyter al hebt kunnen lezen, werd er in de begindagen veel opgericht. Met een bewaarschool was al gestart in café Kuin in 1943, maar een grote wens van de inwoners van de Bangert was een eigen lagere school. Het was een half uur lopen en de middagpauze was niet lang genoeg om dat te betippelen.Daarom kregen we een z.g. 'stikkezakkie' om onze nek hangen, een linnen zakje, iets groter dan een washandje, met daarin, in krantenpapier verpakt, onze boterhammen. Van alle kinderen werd verwacht dat ze elke ochtend voor de lessen de H. Mis bijwoonden, en ter communie gingen. Dus die ochtend geen pap. (uit: Dolle Boel van de fam. K. Dol). Een lange dag dus voor de schooljeugd. Gestart werd er in noodlokalen in Sarto (zie foto 6), voor de laagste drie klassen. Uiteindelijk werd in 1955 de nieuwe Pius X-school geopend.

Er kwam een toneelvereniging N.E.A. (Nuttig en Aangenaam) die op 14 juni 1955 het stuk “Mijnheer Pastoor” bracht ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Minnebo.

Vóór 17 juli 1948 werd er al druk gewerkt door de Naaikrans (later St. Elisabethvereniging). Het doel was om de kerkparamenten te vervaardigen voor de nieuwe kerk. We lezen in een kort verslag: daar we nog op geen gemakkelijke tijds-omstandigheden zitten, was het eerst waar de punten vandaan moeten komen. Die hebben we toch zeker nodig. Nu meldde zich dames aan om rond te gaan langs de huizen. In een paar dagen waren er meer dan 200 punten verzameld.Dat liep of het gesmeerd was. Ook staan nog te boek de togalengten van de misdienaars: Cootje Kuin 100 en Jan Dekker, Sjaak de Wit 110, Jan Kuin 110, Joop Kuin 96-100, Joh. Roozendaal 118 en Jan Oojenvaar, Gerard Oojenvaar 120.

De NKJB en de JVG werden opgericht voor jongeren vanaf 17 jaar. Op aparte (jongens en meisjes) avonden werden er bijeenkomsten georganiseerd in Sarto.

Ook het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) kwam zelfstandig in Andijk van de grond.

In Sarto werd ook een bibliotheek gestart en zelfs de gymvereniging GVAW begon onder de parochiële vlag.

Voor de 18-jarigen was er een 18-jarigen cursus. Elke zondag om 11 uur in de kerk.

Het bollencomité was al veel eerder opgericht om gelden in te zamelen voor de start van de parochie. Later is dit overgegaan in Parochieveiling Sarto.
En al veel keer genoemd: Ook Sarto is een gevolg van het ontstaan van onze parochie.

Bij al die verenigingen en besturen was een geestelijk adviseur; de pastoor. Hij wist daardoor natuurlijk ook goed wat er leefde in de parochie. Veel besturen overlapten elkaar. Later zien we dat die invloed minder wordt, bijvoorbeeld bij de scheiding van kerk- en schoolbestuur.

Dan zijn er ook zaken die zonder zijn bemoeienis toch veranderden in Andijk. Bestaande verenigingen zoals bijvoorbeeld AVV, hadden er duidelijk baat bij dat er een RK Parochie en RK school in Andijk gekomen waren. Eerst voetbalde elke katholieke (Andijker) jongen bij VVW tegen Andijk. Maar als je in Andijk naar school en naar de kerk gaat, wordt de binding met Wervershoof kleiner. Al is dat op Andijk-West met de kermis van Wervershoof tegenwoordig nog niet te merken!!

Het is natuurlijk geen vereniging, maar er werd ook gestreefd naar een eigen kerkhof. Overleden katholieken werden in Wervershoof begraven en pas in 1960 wordt op de Westerbegraafplaats een katholiek gedeelte in gebruik genomen. 130 van de 275 grafruimten wordt aan de R.K. parochie beschikbaar gesteld. Eén van de eersten die er werd begraven is pastoor Bregten.

Om met Christus te delen in Zijn verrijzenis wacht hier het lichaam van de Z.E. Heer

Albertus Bregten
Pastoor te Andijk
26-9-1948 - 27-11-1960

en van de Z.E. Heer

Cornelis Stet
Pastoor te Andijk
28-12-1960 - 16-10-1974

Beiden in hetzelfde graf te Andijk-West begraven.
Achter de steen een staand, manshoog wit kruis.

Ook voor de arbeidersvereniging is een katholieke afd. Andijk, St. Deusdedit.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk