Kistemaker NetWerk

Religie » 50 jaar Rooms-Katholieke Parochie (1948-1998) » Pagina 22

Dankbetuiging

De feestcommissie wil iedereen die zijn kasten overhoop heeft gehaald, zijn hoofd heeft gebroken, zijn fotoboeken heeft doorgebladerd en afgestaan, archieven heeft doorgezocht, heel hartelijk bedanken. Hierbij willen we vooral de fam. Kistemaker met name noemen. We zijn voor het archief nog op zoek naar de notulen en namen van de Raad van Overleg en de parochieraad. Ook ontbreekt nog een foto van de eerste voortrekker de heer Kl. Meester. Mocht u nog aanvullingen of correcties hebben, dan zijn die van harte welkom op Dijkweg 412.


© 2001-2019 | Kistemaker NetWerk | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap