Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 1

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Algemeen.

Stichtingen zijn er in hoofdzaak om een ideëel, dit is een goed doel, te verwezenlijken. Veelal is dit niet zakelijk. Bij de S.O.L. is gewikt en gewogen over ons te realiseren doel en we kwamen tot de conclusie dat een stichtingsvorm daar goed voor was te gebruiken. Voor de S.O.L. was dit wat genoemd wordt een "samenwerkingsverband" en daar liggen de addertjes onder het gras! Samenwerken is namelijk niet altijd gemakkelijk en je hebt er verstandige mensen met de daarvoor geschikte instelling voor nodig om als S.O.L. niet alleen de echte, maar ook de figuurlijke stormen te weerstaan.

Het heeft iets van het aangaan van een huwelijk als mensen met hun ideeën naar de notaris stappen met de bedoeling een goede stichtingsakte en statuten in elkaar te zetten. Het heeft iets van die plechtigheid met al die goede bedoelingen die bij het aangaan van een huwelijk aanwezig zijn, maar waarvan de statistieken ons alleen het aantal echte mislukkingen aangeven en niet het grote aantal echtparen dat ondanks problemen maar bij elkaar blijft hangen. Vijfentwintig jaar in ieder samenwerkingsverband is zonder meer een lange tijd, een succes en een zaak om bij stil te staan.

Op de vraag of er dan nooit problemen waren in de onderlinge verstandhouding kunnen we niet ontkennen dat zulks aan de stichting voorbij is gegaan. Er waren zelfs wel een aantal incidenten waarbij we ons af kunnen vragen of we allemaal wel zulke grote jongens waren en die zelfs onnodig naar een bepaalde diepte groeiden. Natuurlijk is het dan nu de tijd om te constateren dat er wel eens iets uit het oog is verloren, namelijk hoe belangrijk onderlinge verstandhoudingen zijn en dat je daar steeds aan moet werken, ook wel eens door anderen te accepteren zoals zij zijn en hun zienswijze te respecteren. Ook moet er bij stilgestaan worden dat er democratie en geen dictatuur hoort te zijn.

Onze bedoeling is echter nu alleen om terug te zien op al het goede dat is bereikt en dit zijn dus ook de enige woorden die gewijd worden aan wat minder gelukkige gebeurtenissen. In een goed huwelijk kunnen ondanks alles toch wel eens woorden vallen en wat dan nog. Vijfentwintig jaar zijn voorbij gegaan en alle stormen, ook al was het niet altijd zonder schade, zijn aan de stichting voorbij gegaan. Dit mag een ieder hoe dan ook tot vreugde zijn.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 1 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk