Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 32

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Personen.

Het is meestal niet mogelijk om de personen die hebben bijgedragen aan het succes van de S.O.L. iets nader te belichten en in de spotlights te plaatsen, zonder een aantal mensen te vergeten of tekort te doen die ook hun steentje hebben bijgedragen om de S.O.L. te doen welslagen.

Aan het einde hebben we evenwel een lijst van alle leden met eventuele bestuursfuncties die zij bekleed hebben en allemaal hun bijdrage geleverd hebben, doch die we niet apart gaan noemen. Dan is het vooral de terugblik die van belang is, dus willen we vooral de mensen van het begin gaan noemen.

D. Mantel.

D. Mantel, de toenmalige directeur van het handelsbedrijf D&K Mantel was bestuurslid van Bloembollencultuur afdeling Andijk. Volgens notulen en gegevens was hij degene die als eerste nogal nadrukkelijk voorstelde om een gezamenlijke kas te stichten. Later heeft hij verder geen enkele rol meer gespeeld. De naam C. Gorter duikt nog een paar keer op en Th. Blom was origineel ook betrokken vanuit het Bloembollencultuurbestuur.

D. de Vries.

Velen herinneren zich D. de Vries als een correcte en integere en vooral ter zake kundige keurmeester. Hij is met alle ontwikkelingen en problemen van de lelies meegegroeid en had het einde van zijn loopbaan in zicht toen de S.O.L. werd opgericht. Met hem was voor en tijdens de oprichting veel contact en zijn advisering aan de afzonderlijke aspirantleden droeg veel bij aan de startmogelijkheden. In de beginjaren had hij een soort officieel-officieuze status als adviseur en was ook huurder van de tweede woning. Niet alle inzichten waren uiteindelijk op één lijn, maar we mogen zeker terugzien op een goede bijdrage van hem in de beginjaren.

Th. Blom.

Th. Blom is eenvoudig gesteld de man geweest die de S.O.L. van de grond heeft getrokken en op de rails gezet. Zijn activiteiten kwamen alleen voort uit zijn bestuursfunctie in Bloembollencultuur en andere contacten, met name zijn functies in de toenmalige v.v. West‑Friesland.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 32 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk