Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 33

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

Zelf had hij geen belangen, bedrijfstechnisch gezien. Hij was wel bollenteler geweest, maar zijn carrière was een andere richting op gegaan. Hij was al sterk betrokken geweest bij de eerdere gezamenlijke activiteiten en we mogen ons zo voorstellen dat toen het idee vaste vorm had en handen en voeten moest krijgen, men Th. Blom heeft aangekeken en de handdoek in de ring hebben gegooid, die hij heeft opgepakt. Als secretaris-penningmeester heeft hij voor vele jaren een flinke inbreng in beleid en uitvoering gehad. Deze functie heeft hij éénentwintig jaar vervuld, tot 1989. Mede om gezondheidsredenen en in een afbouw van zijn activiteiten, heeft hij toen zijn functie beschikbaar gesteld en is opgevolgd door A. Mantel.

G. Sijm.

G. Sijm was de eerste twaalf jaar voorzitter. Daarna liet hij zijn lidmaatschap overgaan op zijn zoon en stopte dus zelf als lid, waarbij zijn functie voor vier jaar werd overgenomen door G. Nierop. We kunnen ons de heer Sijm zeker een bepaalde mate van kleurrijkheid niet ontzeggen en hebben hem bij het tienjarig bestaan ook als artiest leren kennen. Onder zijn voorzitterschap zijn de hoofdzaken van bouw en later de zo genaamde nieuwbouw gerealiseerd. Tot zijn overlijden was hij erelid.

K. de Jong.

De naam van K. de Jong duikt meerdere malen op in de notulen in verband met verhoogde samenwerking in teelt met betrekking tot nieuwe variëteiten. In 1979 (eerste ronde nieuwe leden) wordt zijn bedrijf lid van de S.O.L. en is dat nu nog steeds als één van de grotere leden. Zelf is hij nu alweer enkele jaren teruggetreden uit zijn zaak. Zijn toenmalige nieuwe sortiment speelde een rol in het hele S.O.L.-Licomba gebeuren wat in de S.O.L. geschiedenis zijn plaats en tijd heeft gekend. Tijdens de vergaderingen was zijn kunde en kennis een positieve inbreng.

G. Nierop, A. Mantel, P. Groot.

Bij de aanvang van de S.O.L. de drie jongste leden en alledrie als vrijgezel lid geworden. Ook alledrie een tijdje D.B.-lid geweest met dien verstande dat A. Mantel dit nog steeds is en momenteel secretaris-penningmeester. Het meest bijzondere van dit driemanschap is wel dat ze de enige drie leden zijn die de vijfentwintig jaar in bedrijf en persoon zijn doorgekomen.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 33 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk