Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Pagina 40

Epiloog.

Het was me een genoegen om dit verhaal in elkaar te zetten. Ik ben er vanaf het begin bij geweest en hoop dat nog een tijdje te blijven. Niemand weet echt wat de toekomst zal brengen, maar de S.O.L. kan op naar de volgende vijfentwintig jaar.

We weten dat de S.O.L.-kas weer nieuwe stormen zal moeten doorstaan en ook dat de lelieteelt op zich stormen het hoofd zal moeten bieden. We hopen van harte dat alles en iedereen de stormen zal kunnen doorstaan. We hopen sowieso dat voor alles en iedereen de ontwikkelingen niet te stormachtig zullen zijn.

Ook hopen we over vijfentwintig jaar op een nieuw herdenkingsboekje, dat kan vertellen over een groepje mensen en dat op dezelfde manier kan terugblikken als wij hebben gedaan. Wie wie heeft opgevolgd en wie dan als lid te boek staan, we wensen ieder alle mogelijke succes. Degene die de S.O.L. gaan besturen wensen we wijsheid toe.

En dat moet kunnen als veel mensen vijfentwintig jaar ouder en wijzer zijn geworden en we durven dan ook te zeggen dat de S.O.L. een volwassen stichting is!

P.S. van de auteur.
Wat betreft zaken, feiten en personen heb ik getracht zo objectief mogelijk te zijn. Omdat niet alle tijd en mogelijkheden aanwezig waren om alles exact te checken en te dubbelchecken, zijn wat onbedoelde onjuistheden mogelijk.

Foto's op bladzijde 12, 13, 24, 31 en 40 zijn bron van K.A.V.B.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Pagina 40 (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk