Kistemaker

Thuis » Boeken » Stichting Ontwikkeling Leliecultuur » Voorwoord

Stichting Ontwikkeling Leliecultuur

25 Jaar S.O.L.

Het doet mij zeer veel genoegen om een voorwoord te mogen schrijven voor het gedenkboekje van de Stichting Ontwikkeling Leliecultuur. Voor de deelnemende leden heeft onze stichting zeer veel bijgedragen aan de werkelijke ontwikkeling van de leliecultuur op de individuele bedrijven.

De waarde hiervan was en is het verkrijgen van hoogwaardig uitgangsmateriaal. Dit werd verkregen door de stamselectie en het virusvrij maken van de cultivars. Ook in teelttechnisch opzicht het begeleiden naar een gezond produkt had grote waarde. Een ander aspect was het elkaar aanreiken van allerlei informatie voor de buitenteelt, dit tijdens vergaderingen die we als groep geregeld hadden. Het bundelen van kennis, zowel binnen de kas als voor de buitenteelt, heeft voor velen een goed rendement opgeleverd.

Door het gezamenlijk exploiteren van de kas was er een kosten- en zorgenvoordeel voor de deelnemers. Want als men zelf een kasje zet of er één huurt en je telt de tijd van kennisverzamelen en extra werkzaamheden goed bij elkaar op dan kan het bijna niet goedkoper dan dit zo gezamenlijk te doen.

Als dagelijks bestuur en leden-deelnemers hebben we altijd een constructief beleid kunnen voeren al waren er soms ook heel duidelijk meningsverschillen, en we zien de S.O.L.-toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Maar al zijn de verstandhoudingen binnen het bestuur nog zo goed, als het dagelijks beheer van de kassen niet zo optimaal wordt verzorgd, baat het ons niets. We mogen ons dan ook gelukkig prijzen dat de heer J. de Boer dit al jaren op een voortreffelijke wijze heeft gedaan. Ook in de persoonlijke sfeer was hierbij een uitstekende verstandhouding en ook de gastvrijheid van zijn vrouw willen we hierbij noemen.

Wat een initiatief was van Bloembollencultuur Andijk en mede gesteund door de toenmalige Veiling West-Friesland (borgstelling) is uitgegroeid tot een bedrijf dat niet alleen zijn vruchten afwerpt voor de leden, maar ook via plantgoed en schubbollenverkoop aan vakgenoten. Naast de borgstelling van West-Friesland is er ook altijd een goede relatie geweest met Rabobank, voorlichting, Hagelunie en vele anderen. In ons vak heb je elkaar nodig.

We willen in dit voorwoord niet verder op details ingaan want de schrijver de heer P. Groot heeft dit in de vele facetten van de kas en de teelt al gedaan en ons inziens op een prettige, lezenswaardige manier. We hopen dan ook dat u met veel genoegen dit boekje zult lezen.

We spreken dan ook de wens uit dat deze bijna unieke samenwerking nog vele jaren op een goede manier mag functioneren.

Namens dagelijks bestuur S.O.L.,
Alb. Mantel,
secr.-penn.


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.

Voorwoord (Stichting Ontwikkeling Leliecultuur)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk