Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Intro

Strijd en Zegen

Door J. Trompetter en K. Nierop.

Gedenkboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan (1839-1961) der Gereformeerde kerk van Andijk.

Uitgegeven door de Gereformeerde Kerk van Andijk.
Gedrukt door Gorter's Drukkerij te Andijk-Oost.

Met dankbaarheid vermelden wij dat bij het schrijven van dit boek, gebruik is gemaakt van de notulenboeken der kerk, gegevens van wijlen R. Prins uit het vorige jubileumboek en van historische gegevens verstrekt door de oud-archivarus der kerk, de heer D. Nijdam.

De schrijvers.

Strijd en Zegen

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk