Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 14-16

Kerkbouw

De gemeente werd groter en het kerkgebouw te klein; dus diende er verandering te komen. Men had de goede gewoonte, in buitengewone omstandigheden een biduur te houden. Zo ook toen. Daarna kwam men tot het besluit: „We moeten een nieuwe kerk bouwen.”

Een rondgang door de gemeente bracht ruim ƒ 9000,- op. Een bouwterrein meer in 't midden van het dorp werd gekocht voor ƒ 500,-. Een tekening met begroting zijn toen gemaakt door P. Kooiman Azn. en bij „inschrijving en opbod” is de 23e oktober 1862 de bouw gegund aan D. van Reineveld te Enkhuizen voor de som van ƒ 11.000,-.

P. Kooiman was architect en C. Koolhaes dagelijks opzichter. De 20e september 1863 is de „ruime en welingerichte” kerk ingewijd. Ds. Steketee sprak naar aanleiding van Ps. 126 : 3, „De Here heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd.”

De verandering was groot voor de gemeente, die zich zeldzaam offervaardig had betoond, om dit werk tot stand te brengen.

Een orgel was er toen nog niet; eerst in 1880 is er een geplaatst, dat men overgenomen had uit Medemblik.

Een gedenksteen naast de voordeur vermeldde de naam van Ds. Steketee, die de eerste steen had gelegd.

Ook aan zijn arbeid hier kwam een einde. Hij is naar Heinkenszand gegaan. Zijn opvolger was Ds. v. d. Berg van Stiens, die hier 11 augustus 1878 is bevestigd door Ds. Van Anken. Hij heeft hier in een rustige periode mogen arbeiden. De Gereformeerde Jongelingsvereniging is door hem opgericht. Geruime tijd had hij er de leiding. Hij behandelde er veel Schriftgedeelten. In 1883 ging hij van Andijk naar Gouda. Na hem was het Ds. W. Bosch van Zuidwolde, die een beroep naar Andijk aannam. De 6e april 1884 is hij hier door zijn vader, Ds. Bosch van Workum bevestigd. Tijdens zijn arbeid op Andijk heeft hij met de gehele gemeente de vreugde genoten, dat een groot aantal volwassenen tot de gemeente is toegetreden. In december 1884 deden 21 personen belijdenis van hun geloof. Daarbij waren vele gehuwden en met hen kwamen 20 kinderen. Tien volwassenen zijn toen gedoopt. Bijna allen waren volgelingen van Jan Mazereeuw geweest.

Twee jaar later, 1886, zijn in Nederland weer veel Hervormden uit de kerk gegaan. Deze beweging, de Doleantie, bracht de Gereformeerde kerk van Andijk echter geen nieuwe leden toe.

De arbeid van Ds. Bosch werd hier op hoge prijs gesteld. Hij ontving onderscheiden beroepen en nam eindelijk dat naar Vrijhoeve-Grevelduin aan. Hij nam 14 mei 1894 afscheid met een predikatie over Efeze 5 : 15: „…maar wordt vervuld met den Geest”.

Opvolger was Ds. J. van der Sluis van Stroobos. In oktober 1894 is hij hier bevestigd door Ds. Wolsink van Steenwijk. Het tractement was toen gebracht op ƒ 1100,- en ƒ 50,- in de Slachtmaand.

Hij was een geliefd leraar en vooral onder de jongeren zeer gezien. Hij heeft hier de eeuwwisseling meegemaakt, en is 6 oktober 1901 voor het laatst als predikant hier opgetreden, met een afscheidspredikatie over I Petrus 5 : 10. Hij vertrok naar de gemeente in Varseveld.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk