Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 74-75

Bijlage gedenkboek Geref. Kerk

Nieuw begin van emigratie begon in 1927 en werd in de daarop volgende jaren sterk bevorderd door de heersende crisis in de tuinbouw en de verschillende overheidsbemoeiingen. De vrijheid der Westfriesen kwam sterk in het gedrang. De grote uittocht is begonnen in 1947 na de wereldoorlog.
De volgende personen. allen leden van de Geref. kerk. zijn geëmigreerd:

7 maart 1927
Jacob Prins Gtzn en Aafje Groot Sd met hun kinderen: Gerrit, Trijntje, Jan, Wijntje, Dieuwertje, Pieter, Jacob en Simmon Nanne
Canada
7 maart 1927
Simon Groot Szn en Trijntje Groot-Visser m.h.k. Simon, Maartje, Klaas, Aafje, Willem Jan, Cornelis, Trijntje en Jantje
Canada
20 maart 1927
Klaas Vriend Dzn
Canada
10 maart 1928
Cornelis Brouwer Czn
Canada
10 maart 1928
Jan Broer Dzn
Canada
20 maart 1929
Nanne Schuurman Dzn
Canada
7 maart 1936
JanPrins Jbjnzn en Geertje Prins-Idinga met hun dochtertje Dina
Canada
20 maart 1936
Simon Jacob Groot Jbzn
Canada
20 maart 1936
Jan Brouwer Czn en Anje Brouwer-Prins m.h.k. Gerrtt, Klaas, Cornelis, Pieter, Nanne Jan, Geertje, Jacob en Jantje
Canada
20 maart 1936
Gerrit Prins Dzn en Aafje Prins-Vriend m.h.k. Peter, Dirk, Geertje, Marijtje en Trijntje
Canada
20 maart 1936
Pieter van der Leek Czn en Wijpkje Klijnstra met Theodora
Canada
19 jan. 1938
Gerrigje Schut
U.S.A.
1 maart 1938
Pieterman Groot Dzn en Ytje Nierop m.h.k. Nanne, Dirk en Ytje
Canada
20 maart 1938
Nanne Groot Pzn en Joukje Groot-Horjus m.h.k. Pieter en Willemijntje
Canada
20 maart 1939
Mattheus Kwantes en Jesje Groot Jnd m.h.k. Dirk, Jan Mattheus, Ari Johannes en Anna
Canada
20 maart 1939
Pieter Prins Dzn en Cornelia Prins-Dekker met Trijntje
Canada
20 maart 1939
Pieter Ruiter en Anje Ruiter-Groot m.h.k. Ebeltje, Herman, Pieter, Neeltje en Carolina
Canada
11 aug. 1939
Nanne Vriend Pzn en Antje Timmerman Jnd m.h.k. Grietje, Elisabeth, Jan, Aafje, Jacob, Cornelis, Willem en Neeltje
Canada
11 aug. 1939
Roelof Prins Jbzn
Canada
13 sept. 1939
Fokeltje Schuurman-Vriend m.h.k. Aafje en Maartje (met Nanne tweede keer)
Canada
11 febr. 1947
Klaas Vriend Nzn en Pietertje Wagenaar m.h.k. Nicolaas, Grietje, Jan, Klaas, Anna, Petronella en John Peter
U.S.A.
28 maart 1947
Cornelis Schuurman Czn, Renske Elgersma
Canada
28 maart 1947
Maartje Schuurman Cd
Canada
28 maart 1947
Wijntje Zee Fd
Canada
14 juni 1947
Jacob Prins G.Jb.zn en Geertje Mantel Cd
Canada
14 juni 1947
Jan Schenk Jnzn en Renske Schenk-Oegema m.h.k. Tamme en Jan
Canada
14 juni 1947
Heertje Mantel Pzn en Lina Mantel-Elffler m.h.k. Pieter, Sophie Adelheld, Georg, Willem, Nelie, Karl Fritz, Lina Bertha, Jan Jeremias
Canada
14 juni 1947
Willem Sluis Wzn en Willempje Kwantes, Ad, Willem, Maartje, Arie Johannes, Theodoor, Mattheus
Canada
14 juni 1947
Anthony Mantel Wjzn en Marie Nierop N.Pd
Canada
14 juni 1947
Pieter Vriend Nzn en Klaske Dljkstra m.h.k. Nanne, Harmen, Jan en Jelle
Canada
6 sept 1947
Pieter Vriend Jbzn en Elisabeth Koen
Canada
6 sept 1947
Jan Mantel Pzn en Geertje Wagenaar m.h.k. Jan, Nellie, Grietje, Pieter Gerard en Geertruida
Canada
6 sept 1947
Evert Prins Dzn en Sjoukje Reker m.h.k. Trijntje, Aaltje Geesina, Dirk, Willem
Canada
6 sept 1947
Klaas Prins Nzn en Antje Sluys Jn.d met Johan
Canada
6 sept 1947
Jacob Vlaar Azn en Grietje Dijkstra m.h.k. Jantje, Antje, Bote Jelle, Maria Wilhelmina, Arie en Jimke Pieter
U.S.A.
18 april 1947
Klaas de Vries Gt.zn
Canada
20 jan. 1948
Gerrit. P. Prins Jn Gtzn
Canada
20 jan. 1948
Anje P. Zwier-Zee
Canada
16 febr. 1948
George v. d. Leek Azn
Canada
16 febr. 1948
Jacob Groot Wzn
U.S.A.
8 maart 1948
Willem J. Mantel Wzn en Johanna Bultsma
Canada
8 maart 1948
Sjoukje Dijkstra Uzn
Canada
3 april 1948
Jacob Prins Jn.Gtzn
Canada
3 april 1948
Pieter Joh. Lieuwen
Canada
3 april 1948
Frans Ruiter Gtzn
Canada
3 april 1948
Jan Vriend Jb.zn
Canada
3 april 1948
Willem Kistemaker en Maartje Wagenaar m.h.k. Simon, Jan en Aafje
Canada
3 april 1948
Jan Broer Dzn en Dirkje Butterman m.h.k. Dirk, Edith en Willem
Canada
3 april 1948
Ids Haaksma en Marijtje Nierop m.h.k. Sijtske, Freekje, Pieter, Eelke Wouter, Ytje Grietje en Nanne
Canada
3 april 1948
Jan Willems en Grietje Vriend Wd m.h.k. Jacob, Neeltje, Anna Wijnanda, Vrouwina Catharina, Willem
Canada
3 april 1948
Gerrit Sluys Wzn en Pieterje Groot Pd m.h.k. Willem, Pieter, Aafje, Aukje Tiene, Margaretha
Canada

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk