Kistemaker

Thuis » Religie » Strijd en Zegen » Pagina 76-77

10 april 1948
Oene Haaksma en Antje Koen Jnd m.h.k. Eelke, Jan Koen, Hiltje, Rindert, Gerrit, Ids, Oene en Taeke Jan
U.S.A.
15 mei 1948
Pieter Gutter Jnzn
Canada
29 mei 1948
Jacob van Zwol
Canada
29 mei 1948
Pieter Schenk Jnzn en Elisabeth Heemsbergen m.h.k. Arte, Dittie, Jan, Alida Elisabeth, Willem Pieter en Cornelis Frans Pieter
Canada
29 mei 1948
Jan Schenk Wzn en Aafje Sluys Wd met Willem Bertram
Canada
29 mei 1948
Cornelis Broer Dzn en Nantje de Jong m.h.k. Dirk, Gerarda Adriana, Josephina, Jacobus Eduard, Mathilda en Harry Cornelis
Canada
3 juli 1948
Simon Brouwer Czn
Canada
3 juli 1948
Anton Vlaar
Canada
3 juli 1948
Jacob Mantel Jbzn en Grietje Nierop Nd m.h.k. Jacob, Wouter, Yltje Klasien en Trijntje
Canada
3 juli 1948
Pieter Prins Jbzn en Geertje Kwantes Ad
Canada
3 juli 1948
Dirk Schuurman Ezn
Canada
10 juli 1948
Dirk Visser Kzn en Trijntje Kwantes Pd m.h.k. Klaas, Pieter, Jannie en Willempje
Canada
17 juli 1948
Dubbele Romkes Kzn
Canada
3 nov. 1948
Willem Asma en Wijntje Trompetter m.h.k. Jacoba, Jan, Marie Jannetje, Jannie, Albert en Jacob Pieter
U.S.A.
14 febr. 1949
Jan Anth. Prins Nzn en Jantje Trompetter Jnd m.h.k. Nanne Wijnand, Jan Peter en Catharina Wilhelmina
Canada
20 mei 1949
Jan Boeder Lzn
Canada
23 mei 1949
Fokke Zee Jnzn en Ebeltje Prins Gtd m.h.k. Trijntje, Jantje, Dieuwertje en Wilhelmina
Canada
12 juni 1949
Jan Kooiman Pjzn en Aafje Zee Fd
Canada
12 juni 1949
Cornelis Mantel en Pietertje Vriend Pd m.h.k. Jan, Pieter, Dieuwertje, Catharina, Geertruida, Simon Cornelis en Petronella
Canada
18 juli 1949
Jan Gutter Czn en Neeltje Cupido m.h.k. Cornelis, Marie, Jacoba, Hendrik en Maria Theresia
Canada
2 nov. 1949
Geert Lindemulder en Froukje de Kroon m.h.k. Klaas, Jelle, Gerard, Akke Catharma, Alfred en Cornelis
U.S.A.
1 april 1950
Frans Lieuwen en Carolina Vriend Pd m.h.k. Maria, Jan, Trijntje Alida, Gerrit, Frans, Nicolaas en Jacob Leo
Canada
1 april 1950
Jan Vriend Pzn en Anna Kwantes Ad m.h.k. Neeltje, Elisabeth, Arie Jan, Wilhelmina Marianna, Margaretha en Geertruida
Canada
1 april 1950
Minse Reinsma en Trijntje Romkes met Lourens Minse
U.S.A.
1 april 1950
Ties J. Medendorp en Geertje Buitenhuis met Jetty Jantine
Canada
april 1950
Pieter Vriend Czn en Pietertje Sluys m.h.k. Cornelis Pieter, Johannes en Wigger Jan
U.S.A.
13 mei 1950
Joost Dekker en Wilhelmina Tensen Hd m.h.k. Maria Cornelia, Hendrik Nico en Joost Johan
Canada
13 mei 1950
Jacob Kooiman Szn en Houkje Tichelaar
Canada
13 mei 1950
Age Okkema
Canada
20 mei 1950
Hendrik Schuurman Ezn
Canada
5 juni 1950
Pieter Gerrit Doef Jnzn
Canada
10 juni 1950
Maartje Schuurman Ed
Canada
10 juni 1950
Cornelia Schuurman Ed
Canada
12 aug. 1950
Gerben Dijkstra en Aafke Damstra m.h.k. Gerben, Jurjen en Trijntje
Canada
12 aug. 1950
Gerrit Zee Fzn en Grietje Gorter Cd m.h.k. Ebeline, Cornelis Johan, Fokke Jan en Alfred Gerard
Canada
31 okt. 1950
Willem Dijkstra Lzn en Anna Dijkstra
Canada
10 febr. 1951
Gerrit Schenk Jnzn en Neeltje Ruig m.h.k. Cornelis, Jan, Willem Cornelis, Pieter, Gerrit, Annie Irene en Anna Grietje
Canada
10 febr. 1951
N. Rij1aarsdam-Bultsma (Wed. Joh. Smink)
U.S.A.
5 maart 1951
Jb. Tensen Hzn en Trijntje Dekker Pd m.h.k. Marja Geertruida, Pieter Willem, Thea Aafje, Jenny Irene, Hendrik Nico en Willem
Canada
5 maart 1951
Geert van der vecht en Trijntje Harlaar
Canada
7 april 1951
Jan Visser Pzn en Eelkje Groot Pd m.h.k. Pieter, Jacob Pieter, Jan Johannes, Aukje Trijntje en Maartje Martijntje
Canada
7 april 1951
Cornelis Groot Jbzn en Maartje Mantel m.h.k. Jacob Anthonie en Nellie Marianne
Canada
7 april 1951
Pieter Vriend Jn.P.zn en Grietje Groot Pd m.h.k. Geertruida, Pieter, Jan, Aukje Wilhelmina, Geertje Jantina, Jacob Bernard en Cornelis Simon
Canada
14 april 1951
Bouke de Jager en Tjitsche v. d. Veen m.h.k. Grietje, Hans, Ida Lenora
U.S.A.
2 juni 1951
Haaje Okkema en Hiltje v. d. Honing m.h.k. Jan, Janke, Anna, Haaje, Murk Gerrit, Hendrik en Trijntje
Canada
9 juni 1951
Martinus Weverink en Neeltje Tensen m.h.k. Theresia Chr. en Hendrik Johannes
Canada
7 juli 1951
Simon Vlaar en Femmigje de Jong m.h.k. Antje Br., Hendrik Pieter en Simon Antoon
Canada

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk