Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 2 april 1921, No. 1, 1e Jaargang

Aan de Lezers!

Het klinkt u zeker vreemd in de ooren de naam "Andijker Middenstander".
Reeds eerder is getracht een Andijker Courant in het leven te roepen, maar toen was enkel de naam, wat aan Andijk deed denken.
Nu komt echter een Courant - uit en door Andijkers samengesteld - een plaatsje op uw tafel vragen.
De vraag komt bij u op: wat is het doel en wat is de strekking van dit blad? In 't kort zullen wij trachten, U een bescheiden overzicht te geven van wat de redactie zich voorstelt te geven, en, ook te vragen.
Als voorstuk komt U nu onder het oog "Adverteeren"; het nut en doel hiervan wordt u op een duidelijke rnanier toegelicht. In deze richting zal u geregeld een artikel gegeven worden, vervolgens wordt voorlichting gegeven aan de Handeldrijvende en Industrieele Middenstand.
Officieele stukken zullen geregeld in onze kolommen plaats vinden.
Aan plaatselijk nieuws zal de aandacht ten zeerste geschonken worden. Zooals wij hierboven schreven stelt de redactie zich voor u datgene te geven wat als urgent genoemd kan worden, maar vraagt ze van u eene geregelde belangstelling.
Plaatst uw advertenties, welke voor Andijk bestemd zijn, in de Middenstander en lees en herlees de advertenties welke u iets aanbieden.
Met de wensch dat "de Andijker Middenstander" moge meewerken aan de bloei en vooruitgang van geheel Andijk, biedt de redactie u dit eerste no. aan.

DE REDACTIE.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk