Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 2 april 1921, No. 1, 1e Jaargang

Plaatselijk Nieuws.

  -  De gevolgen van de onteigening zijn, dat wij op Andijk ongeveer 250 nieuwe of vernieuwde woningen krijgen.

  -  Heden opent de heer D. Uiterdijk zijn nieuwe, naar de eischen des tijds ingerichte zaak.
Naar wij vernemen zal hij hier een feestelijk cachet aan geven.
Voor bijzonderheden leze men de advertentie op pag. 4.

  -  Werd er voorheen wel eens geklaagd dat Andijk tamelijk geïsoleerd lag, nu heeft zich dat heel wat gewijzigd.
Geschiedde voorheen het vrachtvervoer alleen per schuit of wagen, thans hebben twee ondernemers ieder een Auto-vrachtdienst geopend.
Indien hier ook maar niet "de veelheid schaadt" van toepassing wordt.

  -  Het Post- en Telegraafkantoor te Andijk is dagelijks geopend van voorm. 8 tot 1 uur en van des nam. 2 tot 3½ uur en des avond van 6 tot 7½ uur. Zaterdagsavonds niet voor den postdienst.
Op Zon- en Feestdagen alléén des voormiddags van 8 tot 9 uur.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk