Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Woensdag, 7 april 1993, No. 14, 71e Jaargang

Gemeenteraadsvergadering 29 maart

Het was een uitgebreide agenda van bijna 30 punten, maar vaak wordt het dan juist geen lange vergadering. Ook nu werden alle onderwerpen vlot afgewerkt. Er was zelfs even tijd voor een tractatie van de Andijker winkeliers ter gelegenheid van de Week van de Winkel. Hier volgen enkele indrukken van wat er besproken en afgesproken is.

KINDEROPVANG
De samenwerking met het kinderdagverblijf Harlekijn in Enkhuizen verloopt voortreffelijk, maar er bestaan nu wel plannen om ook in Andijk een vestiging te realiseren. Dit zou dan een dependance van Harlekijn kunnen worden. Daarmee zou het bezwaar van de afstand opgelost zijn, terwijl toch van de deskundigheid van het bestuur en de medewerkers van Harlekijn gebruik gemaakt kan worden. Alle politieke partijen zitten niet op een lijn met de visie van wethouder L. Sluijs. De V.V.D. vraagt zich af of de plannen haalbaar zijn en wenst een zorgvuldig onderzoek. De R.P.F. heeft geen bezwaar tegen koinderopvang, als het maar niet uit gemeentegelden gefinancierd wordt. In samenwerking met de Vrouwenraad zal een en ander nader onderzocht worden.

COMPLIMENTEN
Mevrouw Visser geeft aan Nicolien Smit-de Kroon naar aanleiding van de rapportage over de hulpverleningsakties een stevig compliment voor haar durf en ondernemingsgeest en voor de uitgebreide verslaggeving. Burgemeester Veldhuizen beaamt dit en meldt dat er ook van hogerhand waarderende woorden zijn gesproken over onze plaatsgenote. Op een ander terrein heeft hij ook complimenten en wel voor de heer S. Visser en zijn medewerkers. Dit naar aanleiding van de financiële jaarverslagen over 1992 van het grondbedrijf en de algemene dienst. Mevrouw Klumpenhouwer meldt namens de commissie, dat alles in goede orde bevonden is. Ook zij is onder de indruk van de hoeveelheid werk, die in korte tijd verricht is.

GRONDAANKOPEN
Daar het plan Klamptweid West vrijwel volgeboekt is komt nu het gebied ten noorden van de sporthal in beeld. Er zijn al verschillende grondaankopen gedaan voor de prijs van f 9,- per m². Asma van de R.P.F. vindt dat deze prijs het maximum moet zijn bij verdere aankopen. Burgewester Veldhuizen vindt dit vrij logisch, omdat men ten opzichte van de huidige landverkopers moeilijk anders kan handelen. Tot nu toe zijn de partijen wederzijds tevreden. Moeilijker was een grondruil met A.J.J. Hauwert en pachtvrij maken i.v.m. grondaankoop van H.J.J. Hauwert ten behoeve van nieuw Industrieterrein. Maar ook deze klus is tot een goed einde gebracht en zodoende is er weer ruimte voor industrie. Het betreffende ontwerp-voorbereidingsbesluit werd in dezelfde vergadering goedgekeurd. De eerste 2000 m² is inmiddels verkocht aan A.J. Berkhout Dakbedekking, waarmee dus ook de werksituatie voor dit bedrijf sterk zal verbeteren. Het is de bedoeling dat op deze kavel een bedrijfspand met woning wordt gebouwd. Ook Dorkas Hulp International gaat uitbreiden. Er is nog steeds het voornemen om twee woningen te bouwen. Daarbij komt nu een nieuw plan voorde bouw van twee bedrijfshallen naast de bestaande gebouwen. De Commissie Ruimtelijke Ordening heeft zich al eerder akkoord verklaard met deze plannen, alleen is de geldigheidsduur van het voorbereidingsbesluit verlopen, dus nu wordt een nieuw ontwerp aangenomen.

VOOROEVERPROJECT
De realisering van het Vooroeverproject vordert gestaag. Naar verwachting komt de inrichting in de loop van 1993 gereed. Verwacht wordt dat het in juli van dit jaar geopend kan worden. Derhalve is het moment aangebroken om het beheer en onderhoud van het Vooroeverproject te regelen. Het voorstel is om het beheer en onderhoud bij het S.O.W. onder te brengen. Medemblik weifelt nog over een deel van het project. Een totaalbeheer lijkt echter beter. Hiertoe moeten dus de 13 gemeentes hun goedkeuring hieraan verlenen, waarbij ze dus het regionale belang van dit project moeten willen onderkennen. Dit is dan ook de grote wens van het CDA. Ook de andere fracties droegen een steentje bij aan de discussie. De PvdA is bang voor ingewikkelde toestanden met veel instanties, die een stukje bevoegdheid krijgen. De VVD maakten zich zorgen over een eventuele afwijzing, waarbij de kosten voor de W.A.M.-gemeentes zullen komen. Moeten we dan geen parkeergeld gaan heffen? Dit vindt voorzitter Veldhuizen vooralsnog niet aan de orde. Asma van de RPF heeft ideeën over de beplanting, maar dat moeten we aan de daarvoor ingestelde commissie overlaten. Groen Links vraagt over het behoud van kwaliteit van het ‘oude gedeelte’. Asma gaat nog verder en stelt dat er ‘in eigen huis’ geen ervaring op het gebied van natuurbeheer is. Hiermee is echter het beheer van ons eigen strandgedeelte mee in tegenspraak, wordt hem tegengesproken. Hij doelt voornamelijk op natuurlijke inplanting. Burgemeester Veldhuizen dringt aan op vertrouwen in de samenwerking met de andere gemeenten. Tot nog toe klinken er positieve geluiden. Bovendien mag opgemerkt worden dat men tot nog toe binnen het toegestane budget blijft.

Nadat ook de van publieke tribune nog enkele opmerkingen over dit en andere punten beantwoord werden was ook deze vergadering weer ten einde. Zoals reeds gezegd, geen spectaculaire debatten, maar wel belangrijke beslissingen voor de toekomst van Andijk.

redjki

P.S. Nog een opmerking over het wegenbeheer: Als u vrachtwagens ziet die trottoirs of wegen kapot rijden, noteer even het nummer en meldt dit dan. U bent dan echt geen klikspaan, maar de veroorzakers van schade kunnen dan de rekening gepresenteerd krijgen. Wellicht de enige manier om het af te leren.

De Andijker.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk