Kistemaker

Thuis » Welkom

Welkom

In eerste instantie was deze website bedoeld om de boeken, geschreven door Piet Kistemaker Sr., die sinds jaren uitverkocht zijn, toegankelijk te maken voor een breder publiek.

In de loop der tijd is er tevens steeds meer materiaal van anderen geplaatst, tesamen met meer informatie over (Oud) Andijk en West-Friesland.

De foto's uit de boeken 'Oud Andijk in Beeld, deel 1, 2 en 3' zijn nog niet allemaal geplaatst. Omdat het scannen en verwerken van de teksten sneller gaat, is besloten om de foto's achteraf toe te voegen. Wilt u bepaalde foto's eerder zien, dan kunnen die op verzoek eerder worden gescand.

Chris Kistemaker, 2001-2021
chris@kistemaker.nl

Onderstaande boeken/publicaties zijn nu geheel beschikbaar:

Tekeningen
De tekeningen in de boeken Groei en Bloei en Met sprongen door de Andijker Historie zijn gemaakt door Maarten Oortwijn.

Copyrights © 2021
De rechten van al het materiaal op deze pagina's behoort toe aan de respectievelijke auteurs, uitgevers of hun erfgenamen. Zonder hun toestemming mag niets hiervan worden gereproduceerd in welke vorm dan ook.
Voor meer informatie: chris@kistemaker.nl

Voor meer informatie over het genealogie gedeelte: Stamboom van Kistemaker.

Stamboom Kistemaker

Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd.

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 63.

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 63

1914. De oude winkel heeft het veld geruimd, de nieuwe staat er.
De kroon op het werk zit op de dakkapel, een fraai bewerkte lijst met drie opstanden. Omstreeks die tijd, toen de werkdagen lang en de lonen laag waren, kon zoiets dergelijks worden gemaakt. Het was het visitekaartje van de aannemer.
Vele uren, met hamer, beitel en schrobzaag zullen er, door de plaatselijke timmerman aan zijn besteed. Een decoupeerzaag was in die tijd een onbekend stuk gereedschap... Lees verder »

Andijk 1866.


© 2001-2021 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap